யூரோ கிட்ஸ்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 08041279129
 09845697426
21, 4டி.எச். பிலாக்‌, பசாவெஷ்வாரா நகர்‌ 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர் - 560079, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ லக்ஷ்மி நாராயன் கோயில்
View Map

சேவைகள்

Day Care Centre: நோ
Play School: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
cash, credit card

புகைப்படங்கள்

எடிட்டர் குறிப்பு
Euro Kids: All EuroKids Pre-Schools are a world of learning by doing, through fun, games and activities. A typical day includes transition, prayers and attendance, free play, clean up, singing time, concept time, snack time, art time, story time, and outdoor activities. There is an emphasis on the all-round development of children through age-appropriate learning activities. Teaching aids are safe, non-toxic and user-friendly. All EuroKids teachers are trained in early childhood development, and all Pre-Schools are designed and equipped to meet the unique needs of children in each appropriate age group.

Other Branches of Euro Kids

Near Udupi Garden Restaurant
BTM 2nd Stage, Bangalore
Opposite Megamart
Banashankari 2nd Stage, Bangalore
Near Vijaya Enclave
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Little Heart School
Chandapura, Bangalore
Near CMRIT College
Chinnappanahalli, Bangalore
Near ITC Infotech Park
Cooke Town, Bangalore
In Celebrity Paradise
Electronic City, Bangalore
Behind Mantri Sarovar
HSR Layout, Bangalore
View All 34 Branches of Euro Kids

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Basaveshwara Nagar Magadi Main Road Yelahanka