ரிலாயந்ஸ் டிஜிடல்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08041286000, 08041286001
74, பிரெஸ்டிஜ் ஃபீரோஸ் கட்டிடம், 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, கனிங்கேம் ரோட்‌, பெங்களூர் - 560052, Karnataka
இன் பிரெஸ்டிஜ் ஃபீரோஸ் கட்டிடம்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Prestige: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன்
Kelivanator: ரெஃபிரிஜரெடர்
Repairs & Services: நோ
Accessories: யெஸ்
Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: யெஸ்
Hawkins: குக்‌வெயர், பிரெஷர் கூகர்
Used Laptops: நோ
Consumer Durables: யெஸ்
Sales: யெஸ்
Services: நோ
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
BPL: கன்வென்ஷனல் டி.வி., டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி.
Panasonic: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கேம்கோர்டெர், சி.டி. ரெடியோ கேசெட் ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஐ.சி. மற்றும் கேசெட் ரிகோர்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மினி ஹை-ஃபி சிச்‌டம், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசீவர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் ஆடியோ, ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கேசெட் பிலெயர், கோம்பேக்ட் ஃபிலேஷ், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டேபில் பிலெ ஸ்டெஷன், ரெடியோ, வாக்‌மேன் எம்.பி.3
IFB: கமர்ஷல் டிஷ்வேஷெர்ஸ், டிஷ்‌வாஷர், டிரைஏர்ஸ், ஹாப்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. பிலெயர், காஃபீ மெகர், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் டி.வி. மற்றும் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ், ரெடியோ, அல்டிரா ஸிலிம் டி.வி.
Brands: ஏபல்-ஐஃபோன், ஏசடீஸி, எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, சேம்சங்க், விடியோகான், மைகிரோமெக்ஸ், எம்.ஐ.
Sansui: சி.டி. சீரீஸ், கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டரஸிலிம் டி.வி.
Akai: கலர் டெலிவிஜன், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ ஸ்பீகர்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., பிலேஸ்மா டி.வி.
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Products: கன்ஸ்யூமபிலெஸ் மற்றும் கார்ட்‌ரீஜெஸ், கிபோர்ட், எல்.சி.டி. மானிடர்ஸ், மோடெம்ஸ், மௌஸ், பிலோடெர்ஸ், பிரிண்டெர், ஸ்கேனர், ஸ்பீகர்ஸ்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Brands: எகோ கார்ட், கென்ட் ஆர்.ஓ., கென்ட் அல்டிரா, ப்யுர் இட்
Haier: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Samsung: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Kenstar: ஏயர் கூலர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
LG: கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வாஷர் டிரீயேர்
Brands: பிலூ ஸ்டார்‌, ஹிடேசி, கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., சேம்சங்க், விடியோகான், வோல்டாஸ்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Brands: சனி, டெல், எச்.பி., லெனோவோ, ஐ.பி.எம்., மிகிரோசோஃப்ட்
Bajaj: சீலிங்க் ஃபேன், ஃபூட் பிரோகெசெர், மைகிரோவெவ் அவன், பெடெஸ்டல் ஃபேன், வால் ஃபேன், வாடர் பரிஃபீர்
Brands: அகர் , ஏபல் , டெல் , எப்சோங் , எச்.பி. , ஐ.பி.எம். , லெனோவோ , சனி , டோஷிபா , ஜெனித்
Sharp: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி.
Aiwa: கேசெட் பிலெயர், டி.வி., வாக்‌மேன்
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Sanyo: ஆடியோ சீஸ்டம்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் / ஃபிலேட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், டோஸ்டர்

Other Branches of Reliance Digital

Near State Bank Of Mysore
BTM 2nd Stage, Bangalore
Near Big Bazar
Banashankari, Bangalore
Banaswadi, Bangalore
Opposite Meenakshi Temple
Bannerghatta Road, Bangalore
Beside Modi Hospital
Basaveshwara Nagar, Bangalore
Near Ram Mandir
Begur Hobli, Bangalore
Near Uma Theatre
Bull Temple Road, Bangalore
In Mars Enclave
Byatarayanapura, Bangalore
View All 30 Branches of Reliance Digital

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road