மனோஜ் இலெக்டிரானிக்ஸ் Owner Verified Listing

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08041263342
 09845444457
65, 1ஸ்டிரீட் கிராஸ்‌, டோமிலுர், பெங்களூர் - 560071, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ சேம்சங்க் சர்விஸ்‌ சென்டர்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Kelivanator: ரெஃபிரிஜரெடர்
Accessories: நோ
Segment: கமர்ஷியல், ரெசிடெந்ஷல்
Brands: பிஜன்
Accessories & Parts: நோ
Sunflame: பூல்ட் இன் ஹோப்ஸ்
Consumer Durables: எஸ்
Services: நோ
Videocon: கலர் டெலீவிஷன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம்‌ எண்டர்டைன்மெண்ட், கிச்சென் ஏபலங்
Butterfly: இலெக்டிரிக் கூகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், கிச்சென் சிங்க், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், டெபல் டாப் கிரைண்டர்
Panasonic: டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபூட் பிரோசெசர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பிரிஃபர்
Samsung: டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டர ஸிலம்ஃபிட் டி.வி.
Products Other: மிக்ஸர் கிரைண்டர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ்
Philips: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி.
Kenstar: ஏயர் கூலர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரெஃபிரிஜரெடர், டோஸ்டர்
Brands: எல்.ஜி., செம்சங், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
Brands: அபல்-ஐஃபோனி, பிலெக்‌பெரி, ஃபிலை, கார்பன், மைக்ஸ், மோடொரோலா, நோகியா, அனிடா, செம்சங், சோனி எரிக்சன், வீடியோகான்
AC Types: கென்டிரெல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Bajaj: சீலிங்க் ஃபேன், ச்சிம்னீஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், ரூம் ஹீடர், வாடர் ஹீடர், வாடர் பிரிஃபர், வெட் கிரைண்டர்
Prestige: காஃபீ மெகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஹெண்ட் பிலண்டர், இண்டக்ஷன் குக் டப்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், நன் ஸ்டிக் குக்‌வெயர், பிரெஷர் கூகர்
JBL: 2.1 சீஸ்டம்ஸ், அச்சீவ் சப்‌வூஃபர்ஸ், செண்டர் ஸ்பீகர்ஸ், டி.வி.டி./சி.டி./மீடியா பிலெயர்ஸ், ஃபிலூர் ஸ்டன்டிங் ஸ்பீகர்ஸ், இன்ஸ்டாலெஷன் ஸ்பீகர்ஸ், ஐபோட் எண்ட் ஐஃபோனி டக்ஸ், லைஃபஸ்டைல் சீஸ்டம்ஸ், போர்டெபல் ஸ்பீகர்ஸ், ஸ்பீகர்ஸ், சிப்-சாட் சீஸ்டம்ஸ், சிப் வூஃபர்
Akai: எல்.சி.டி. டி.வி., பிலாஸம டி.வி.
Preethi: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஸா, விஸா எலெக்டிரோன்
Onida: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Maharaja Whiteline: ஃபூட் பிரோசெசர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹீட் கன்வர்டர், ஜூஸ் எக்ஸ்‌டிரெக்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரைஸ் கூகர், டோஸ்டர், வெட் கிரைண்டர்

புகைப்படங்கள்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் மனோஜ் இலெக்டிரானிக்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar Kammana Halli
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.