வி.ஜி.பி.

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08025482681, 08025482679
 09880629614, 09686680757
48, மிஸ் காம்பிலேக்ஸ், மோஸ்க் ரோட்‌, ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர் - 560005, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ மோஸ்க்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Toshiba: எல்.சி.டி. டி.வி.
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: நோ
Brands: கைலஷ், பிஜன்
Consumer Durables: யெஸ்
AC Types: ஸ்பிலிட் எ.சி.
Services: யெஸ்
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் ஏபிலியங்க்
Panasonic: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபூட் பிரோகெசெர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி.
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Philips: காஃபீ மெகர், கலர் டெலிவிஜன், ஃபூட் பிரோகெசெர், கிரீலிலெர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஜூஸர், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், டோஸ்டர்
Eureka Forbes: ஏயர் பரிஃபீர், வெகுயம் கிலீந்யேர்
LG: ஏயர் பரிஃபீர், கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டிஷ்‌வாஷர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், ஸ்டீம் வாஷர் டிரீயேர், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷர் டிரீயேர்
Brands: காட்‌ரெஜ், எல்.ஜி., ஓனீதா, சேம்சங்க், விடியோகான், வர்‌பூல்
Prestige: சிம்னி, காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஜூஸர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர்
Preethi: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், வெட் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்

Other Branches of VGP

Near Hulimavu Bus Stop
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Shiva Sagar Hotel
Hulimavu, Bangalore
Beside Food World
Indira Nagar, Bangalore
Behind Vasan Eye Care Hospital
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Behind Ganesha Temple
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Beside Kalamandir Showroom
Malleswaram, Bangalore
In Karuna Complex
Sampige Main Road, Bangalore
Opposite Bharat Petrol Pump
Shanthi Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of VGP

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் வி.ஜி.பி. வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road