எஸ்.ஆர்.எம். இலெக்டிரானிக்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
ஓல்ட்‌ மதிராஸ் ரோட்‌, கே.ஆர் புரம்‌, பெங்களூர் - 560036, Karnataka
அருகில் விஜயா பேங்க்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Videocon: ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
BPL: ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம்
Brands: விடியோகான் டி2எச்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட்
Haier: கலர் டெலிவிஜன்
Repairs: யெஸ்
Accessories: யெஸ்
Whirlpool: ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Accessories & Parts: நோ
Clocks: யெஸ்
Consumer Durables: யெஸ்
Repairs & Services: யெஸ்
Hawkins: குக்‌வெயர், பிரெஷர் கூகர்
Services: நோ
Godrej: ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Butterfly: குக்‌வெயர் செட், இலெக்டிரிக் கூகர், என்செம்பில்ஸ் மற்றும் டினர் செட், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், டெபல் டாப் கிரைண்டர்
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், கேம்கோர்டெர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Sony: டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., வாக்‌மேன் எம்.பி.3
Samsung: டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம்
LG: டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷர் டிரீயேர்
Brands: ஃபிலை, எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, சேம்சங்க், சனி எரிக்சோன், ஸ்பீக்
Brands: டிமெக்ஸ், சோந்ஏடா, கேஷ், டைடென், ஃபாஸ்ட்‌டிராக்
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், சீலிங்க் ஃபேன், இலெக்டிரிக் கெடில், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் மற்றும் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை மற்றும் ஸ்டீம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், ரூம் ஹீடெர், டெபல் ஃபேன், வாடர் பரிஃபீர், வெட் கிரைண்டர்
Prestige: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஹெண்ட் பிலண்டர், இண்டக்ஷன் குக் டாப்ஸ், ஜூஸர், கிசென் டூல்ஸ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அல்லாத ஸ்டிக் குக்‌வெயர், பாப் அப்‌ டோஸ்டர், பிரெஷர் கூகர், செண்ட்‌விச் டோஸ்டர்
Preethi: டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Khaitan: சீலிங்க் ஃபேன், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹெண்ட் மிக்ஸர், ஜூஸர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், டெபல் ஃபேன்
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர்
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கெடில், இமர்ஜென்ஸி லைட், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஜூஸ் எக்ஸ்டிரேக்டோர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரைஸ் கூகர், டோஸ்டர், வெட் கிரைண்டர்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

I am upset because there is no home delivery to Hoskote, where most of the orders to be delivered. you should personally look into this and make some arrangements

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் எஸ்.ஆர்.எம். இலெக்டிரானிக்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmipuram Vijaya Nagar Whitefield Whitefield Main Road