உனீலெத் ஸ்டோர்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08022956138, 08022956139
 09945091161, 09008355007
51, 100 ஃபீட்‌ ரோட்‌, கோரமங்கலா 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560034, Karnataka
அருகில் சோனி வரில்ட்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: ஏயர்டெல் டி.டி.ஹெச்., டட ஸ்கை
Repairs & Services: நோ
Segment: கமர்ஷியல், ரெசிடெந்ஷல்
Accessories & Parts: எஸ்
Consumer Durables: எஸ்
Sales: எஸ்
Services: நோ
Videocon: கலர் டெலீவிஷன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம்‌ எண்டர்டைன்மெண்ட், கிச்சென் ஏபிலியங்க்
Brands: எகோ கோர்ட், கெண்ட் ஆர்.ஓ., கெண்ட் அல்டர
Panasonic: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், கெம்‌கார்‌டர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., மினி ஹி-ஃபி சிச்‌டம், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசிவெர்ஸ், பிலாஸம டி.வி., போர்டெபல் ஆடியோ, ஸிலிம் டி.வி.
Sony: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கஸ்டி பிலெயர், டி.வி.டி./ஹெச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம்‌ தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹி-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம்‌ ஆடியோ அக்செசரீஸ், ஹோம்‌ தியேடர்‌ சிச்‌டம் அக்செசரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., ரெடியோ, வாகமைன் எம்.பி.3
IFB: மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Samsung: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மீடியா பிலெயர்ஸ், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டர ஸிலம்ஃபிட் டி.வி.
Siemens: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 எண்ட் எம்.பி.4 பிலெயர், போர்டெபல் டி.வி. எண்ட் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ்
LG: கன்வெக்ஷன் மைகிரோவெவ், டிரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிராண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலாஸம டி.வி., செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சைட் பாயே சைட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டோம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி.
Brands: ஹாயர், ஹிடாச்சி, எல்.ஜி., ஓ ஜெனரல், பெனாசோனிக், செம்சங், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
AC Types: கென்டிரெல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Sansui: கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி.
Preethi: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், பிலஸ், ஸ்டார்‌, விஸா, விஸா எலெக்டிரோன்
Onida: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Electrolux: கிரீலிலெர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்

Other Branches of Unilet Store

Near Food World
BTM 2nd Stage, Bangalore
Opposite Maruti Showroom
Cox Town, Bangalore
Near Vijaya Bank
Ganga Nagar, Bangalore
Near Coffee World
HRBR Layout, Bangalore
Opposite Canara Bank
Hanumantha Nagar, Bangalore
Near Megamart
Jaya Nagar 9th Block, Bangalore
Near Modi Hospital
Rajaji Nagar, Bangalore
Beside Bata Showroom
Sahakara Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of Unilet Store

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் உனீலெத் ஸ்டோர் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar Sarjapur Ring Road