எகோ

உணவகம்
 08025594666,
அந்த பார்க்‌ ஹோடல்‌, 14/7, எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர் - 560042, Karnataka
இன் அந்த பார்க்‌ ஹோடல்‌
அரட்டை View Map

சேவைகள்

cash, food coupon, credit card
Amenities: ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், பூல் ஏரியா
Alcohol: யெஸ்
Stags Allowed: நோ
Parking: வாலெட்
Catering: யெஸ்
Home Delivery: நோ
Valet Parking: யெஸ்
Veg/Non-Veg: அல்லாத-வெஜ்
Food coupons accepted: நோ
Credit Cards Accepted: யெஸ்
Amenities: லைவ் பேண்ட்
Entry: ஃபிரீ
AC,Non AC: அல்லாத எ.சி.
cash, credit card
Cuisine: பார்பெக்யூ , யூரோபியன் , மெடிடெரேந்யின் , மல்டி-கூசிந்ய்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
எடிட்டர் குறிப்பு
Aqua Zone: Enjoy a refreshing facial, relax with a deep tissue massage or work out at the gym at the exclusive Aquazone Spa at The Park. Tucked away under the heated outdoor pool, this soul sanctuary is a hidden gem. Spacious and peaceful, it offers a variety of massages using both Ayurvedic and Swedish techniques. The best part is that you don't have to stay at The Park to visit the spa. The hotel also offers memberships to the state-of-the-art gym with a sauna. Expect to pay more than what you would at regular gyms after all, it is a 4-star hotel!

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

rtyry
how much u charge for the male body massage by a male massure, and steam bath

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.