ரீங்கீஸ்

ஃபேன்ஸி மற்றும் பரிசுப்பொருட்கள் விற்கும் கடை
 08023567867
71, 11டி.எச். கிராஸ்‌, 1ஸ்டிரீட் கோயில் ரோட்‌, மலிலெசுவரம், பெங்களூர் - 560003, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ கனாரா பேங்க்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Credit Cards Accepted: நோ
Brands: என்.எ.
Corporate Gifts: யெஸ்
Segment: கோர்போரெட், பர்சனல்
Products: நோட் பூக், அலுவலகம் ஸ்டெஷனரி ஆயிடம்ஸ், வ்ஹைட் போர்ட், காலெஜ் நோட் பூக்ஸ்
Products: ஏக்டிவிடி கெம்ஸ், பெபி டோயாய்ஸ், போர்ட் கெம்ஸ், டால்ஸ், எஜுகெஷனல் டோயாய்ஸ், இன்ஃபிலெடபிலெஸ், கிட்ஸ் எஜுகெஷனல் சி.டி. ரோம், ஆஉட்‌டோர் பிலெ டோயாய்ஸ், ரெசிங்க் கெம்ஸ், ரோல் பிலெயிங்க் கெம்ஸ், ரபர் டோயாய்ஸ், ஸ்கில் இம்பிரோவெமென்ட் சி.டி. ரோம், டீகூன் கெம்ஸ், வூடென் டோயாய்ஸ்
Products: கிரீடிங்க் கார்ட்ஸ், ஆயிடல்ஸ் கிஃப்ட்ஸ், பேங்கல்ஸ், லேம்ப்ஸ், ஃபெஸ்டிவல் கிஃப்ட்ஸ், டெகோரெடிவ் ஆயிடம்ஸ், ஃபேன்ஸி பாக்ஸ் கெம்ஸ், ஃபெஸ்டிவல் டெகோரெஷன் ஆயிடம்ஸ்

எழுது விமர்சனம்