ஷிரி ராம்‌ டிரெடர்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 08026746291, 08022253230
274/2-2, புதிய குட்டாடஹலிலி, மைசோர்‌ ரோட்‌, பெங்களூர் - 560026, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ புதிய குட்டாடஹலிலி ஆடோ ஸ்டேண்ட்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: நோ
Type: பென்ட்ஸ்
Products: ஏசியன் பென்ட்ஸ்
Hardware: யெஸ்
Repairs & Services: நோ

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Avala Halli Srinivasa Nagar Vijaya Nagar Vinayaka Nagar