ஹர்ஷ ஹோம் ஏபிலியங்க்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08026983101
 07259899006
20/1, எல்.எஸ்.எம். டாவர்ஸ்‌, கிரௌண்ட்‌ ஃபிலோர்‌, நயனதா ஹலிலி, பைங்கலோர்‌ - 560039, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ பி.பி. பெடிரோல்‌ பம்ப்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Repairs & Services: நோ
Accessories: யெஸ்
Products: லேப்‌டாப்
Accessories & Parts: யெஸ்
Hawkins: குக்‌வெயர், பிரெஷர் கூகர்
Used Laptops: நோ
Consumer Durables: யெஸ்
Sales: யெஸ்
Services: நோ
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Brands: ஏயர்‌டெல் டி.டி.எச்., டாடா ஸ்கை
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Brands: எகோ கெயர்‌, கென்ட் அல்டிரா, ப்யுர் இட்
Butterfly: சென்‌ஸ்டெர், குக்‌வெயர் செட், இலெக்டிரிக் கூகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், ஸ்டென்‌லெஸ் ஸ்டீல் வெகுயம் ஃபிலாஸ்க், ஸ்டென்‌லெஸ் ஸ்டீல் வெகுயம் லஞ்ச் பாக்ஸ், டெபல் டாப் கிரைண்டர்
Toshiba: டி.வி.டி. பிலெயர், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Samsung: டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலாஜ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பிலெண்டர், சீடர்ஸ் பிரெசெஸ், காஃபீ மெகர், கலர் டெலிவிஜன், இலெக்டிரிக் ரைஸ் கூகர் , ஃபிலேட் டி.வி., கெடல்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், பிலாஜ்மா டி.வி., போர்டெபல் டி.வி. மற்றும் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ், ரெடியோ, செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டோஸ்டர், அல்டிரா ஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர்
Usha Lexus: டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஜூஸர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
LG: ஏயர் ப்யூரிஃபைர், கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டிஷ்‌வாஷர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், கிரில் மைகிரோவெவ், ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலாஜ்மா டி.வி., செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், ஸ்டீம் வாஷர் டிராயர், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர்
Brands: பிலாக்‌பெரி, ஃபிலை, ஏசடீஸி, எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, சேமசங்க், சனி எரிக்ஸன், ஸ்பீக், விடியோகான்
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், சிம்னீஸ், காஃபீ மெகர், குக்‌டாப், டிஜ்னி ஃபேன், இலெக்டிரிக் கெடில், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிராசெசர், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் மற்றும் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை மற்றும் ஸ்டீம், ஜெ.எம்.ஜி.எஸ். மற்றும் ஜூசர்ஸ், மக்னீஃபீக் சீலிங்க் ஃபேன்ஸ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், நர்தி ஹாப்ஸ், பெடெஸ்டல் ஃபேன், பிரெஷர் கூகர், ரூம் கூலர்ஸ், ரூம் ஹீடர், டெபல் ஃபேன், டோஸ்டர்ஸ் பாப் அப்‌ மற்றும் செண்ட்‌விச்
Morphy Richards: சாபர், காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஃபூட் பிராசெசர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ஓ.டி.ஜி., ரூம் ஹீடர், செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டி மெகர், டோஸ்டர், வெகுயம் கிலீனர்
Prestige: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஹெண்ட் பிலண்டர், இண்டக்ஷன் குக் டாப்ஸ், ஜூஸர், கிசென் டூல்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், நன் ஸ்டிக் குக்‌வெயர், பாப் அப்‌ டோஸ்டர், பிரெஷர் கூகர், செண்ட்‌விச் டோஸ்டர்
Brands: டெல் , எச்.பி. , லினோவோ , சனி , டோஷிபா , ஜெனித்
Preethi: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Godrej: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

very horrible staff, they work in the feeling that sales happens or not it will make no difference for them.
We visited many times harsha since 2013. its a good team & need to improve finace department.
They have a very bad services. No attention to customer requirements.

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Srinivasa Nagar Hanumantha Nagar Vijaya Nagar Vinayaka Nagar