மெடிரோ சர்விசெஸ் Owner Verified Listing

கெய்சர் மற்றும் தண்ணீர் ஹீட்டர் பழுது
 08025272861, 08065371819
 09845034589, 09900353666
63, எச்.எ.எல். 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, புதிய திப்பாசன்திர, பெங்களூர் - 560075, Karnataka
அருகில் கணெஷ கோயில்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Credit Cards Accepted: நோ
Appliance: கீஜர் - வாடர் ஹீடெர்
Authorized Repair Services Of: உஷா
Appliance: கீஜர், ஹீடெர், இமெர்ஜ்ன் ஹீடெர்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Big cheats. Thug. Took Rs. 2200 for coil change and descaling. He took away the geyser for servicing to his shop. After re-installation, called me to say that some mistake happened by his personal during servicing and I should not turn-on geyser as it is a risk. After that I have been chasing this guy to fix the geyser. But he is not responding to calls. If only I had read online reviews earlier, I would have saved myself from this trouble.
these buggers are liar... please dont call them for any repairs. better u call the registered services , no matter they charge a little more.. these guys are UNPROFESSIONAL and UNAUTHORISED .. they take money for replacement of parts and never replaces but cleans and fix the same part and charge a lot for the same. PLEASE AVOID THEM.. METRO ELECTRICALS.. what a joke.. :P :P .. ratings is negative .. -*****
he had sent me a guy to fix my washing machine door lock problem, he blindly removed the door and door switch he said it need to be replaced it cost 2900 including service charge. needs to pay Rs. 1500 to get the spare so i have paid for it, the next day he came with same old door by just changing the spring on the door lock and same old electric switch. he fixed all the spares back to machine and wrongly gave connection and switch on after few seconds my house MCB switch tripped due to some short circuit in the wiring. the guy doesn't know anything about wiring and not even know simple spring replacement. finally no one picks up my phone call and doesn't have manner to talk. the removed spare is with him, he said he will come back not yet ... மேலும் காண்க
i had worst experience with these guys, i repaired my geyser coil,they replaced it charged 1500 RS, the workers charged around 400 rs per other materials like vouchers and all, i payed 1900Rs. they fixed my geyser after sometime the same day it starts leaking drop by drop.i complain to them they are telling sending their technicians, i chased them 4 days no one came to resolve the issue.when i called to the fellows they are telling they will come at 8 PM(i don't know they are coming for repair/ looting the house at 8 PM to night),even as per their timelines i postponed my personal work to available a that times. i asked the bill for my money what i payed to them 1900RS .they are denied to give the bill with rude behavior. i got real ... மேலும் காண்க
This one of the most horrible services available for folks around Thipasandra Indiranagar , I will request everyone to avoid. Had asked them to do descaling , they suggested that I fit a new thermostat , heating rod etc, gave me a bill for around 2k+ . Within 3 months I started having problems. When ever I call these guys up , they say they will be sending across some to check it up. And till date no ones turned up. Just AVOID them. I should have read the previous comments earleir , seems like we all in the same boat, they should not be given any stars, however that one star means - Very Bad !

My microwave has been lying in this shop for 2+ months. Once they said it has been repaired and gave it back, charged me Rs. 950. I got it home, it didn't work, same problem. Gave it back to the shop.

Since then the owner has been lying outright. Every time I call him, he says that it will be ready after 2 days... guaranteed! When I call him after 2 days, he repeats the same story. This has been happening for more than 1.5 months now.

There are many other good repair shops in Thiipasandra, go to them. DO NOT USE METRO SERVICES AT ALL!!!

The owner of this shop, Nayak, is a big LIAR! For more than 1.5 months, he has been promising me that my microwave will be fixed 'tomorrow'... his tomorrow never comes. He has also guaranteed that if it is not fixed by 'tomorrow', I can take back the microwave and the money paid so far.

LIAR!!! CHEAT!!! UNPROFESSIONAL!!! TO BE AVOIDED!!!

TERRIBLE! Took Rs 1000 + Rs 350 for fixing geyser and garauntee for 6months - didn't last even for 1 month. Repeated calls to get them to attend to it failed. They say very assuringly that they will send same day, but never do. Have been chasing them for one month, but did not succeed. Got to know later that they have done similar stuff(used sub-standard parts as well as service) in other flats in Natasha Golf View Apt. STRONGLY ADVISE ONE AND ALL TO STAY AWAY FROM THESE GUYS
Most horrible service. I called in the Metro Service to fix my geyser. In the process, they managed to mess up the bathroom wiring so all the lights wouldnt go off. I had to call the guy back to fix it. Within hours, the pipe that they fixed broke and water started leaking out. In spite of several calls, they did not send a person to fix it. After some time, they stopped picking up the call.
Worst services. Only ask for money. Never try. Will take the machine and then start asking for money adding problems which are not there

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.