Bangalore > Restaurant > Opus Restaurant

அப்ஸ் ரெஸ்டிராண்ட்  Owner Verified Listing

உணவகம்
 08023442580,
4, 1ஸ்டிரீட் மெய்ன், சகிரவர்தி லெயாஉட்‌, பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர் - 560020, Karnataka
அருகில் மஹிந்தர ஷோரூம்‌
அரட்டை View Map

சேவைகள்

cash, food coupon, credit card
Amenities: அவுட்டோர் சீடிங்
Alcohol: எஸ்
Stags Allowed: எஸ்
Parking: வாலெட்
Catering: நோ
Home Delivery: நோ
Valet Parking: எஸ்
Cuisine: கோன்
Veg/Non-Veg: நன்-வெக்
Food coupons accepted: நோ
Credit Cards Accepted: எஸ்
Amenities: டி.ஜெ., லைவ் பைண்ட்
Entry: கவர்
AC,Non AC: நன் எ.சி.
cash, credit card
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், பிலஸ், ஸ்டார்‌, விஸா, விஸா இலெக்டிரான்

புகைப்படங்கள்

எடிட்டர் குறிப்பு
Opus Restaurant: Looking for a night-out under the stars with some live music and scrumptious Goan food? Opus is where you head to. While the ambience is certainly inviting, with low seating and pebbled grounds, the service and the wallet factor are not particularly so. There is an entry fee that is a bit disheartening as the food is overpriced. Opus has different themes on different days. Most popular are the karaoke nights and retro nights.

வணிக விளக்கம்

The brainchild of Gina and Carlton Braganza, Opus is well-known and loved for its laid-back Goan ambience and food which you can enjoy under the evening sky. The first of its kind in the city, the restaurant is a place where singers, musicians, stand-up comedians, dancers can showcase their talent. The Kroak Nights at Opus and the nation-wide Kroaking competitions have helped launch many young singers. Opus has two branches in Bangalore, Opus Restaurant & Opus Creek. Other fun evening activities here include Booze and Clues Night, Abandon Friday, Flea markets and lots more. Opus also started India's first internet radio station for international music called Myopusradio.com.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

This review is from my visit a while back - 1 yr : 1. Pathetic food, 2. Bad Service, 3. Loud loud music (even after our multiple requests and the staff trying with DJ, no one could get the decibel levels in control) , 4. Dirty wash rooms I was shocked to death to see the state of this place. I used to visit here a few years back and it was a treat ... No sure what happened over the years but it was so unbelievably pathetic in all aspects that I cannot describe.. I have made a reservation 2 days in advance for a sunday brunch and they had a pottery workshop planned there for whole day which blocked more than half the place but the staff did not care to inform us about it when we booked. Plus when i checked on the buffet spread while b ... மேலும் காண்க
my friends and I drove down from chennai to bangalore to chill out in bangalore, particularly to do some karaoke in OPUS. since we were told the karaoke happens on wednesdays and saturdays, we infact cancelled our trip to kabini so that we dont miss OPUS. paid the entry of 110 bucks n got it ... couldnt find place by 9:20pm and the waiter wanted us to be seated in a corner but then another waiter was able to provide us a place when the other said it is reserved!! we moved on to order the drinks clearly mentioning that we needed two mocktails for some of the teetotallers with us .. n bingo brings the waiter, a mocktail with vodka!!! waiter doesnt accept his mistake and we agreed that we would tk the cmocktail! we were ask to register our na ... மேலும் காண்க
this is a good restaurant i like it
Opus is well-known and loved for its laid-back Goan ambience and food which you can enjoy under the evening sky. The first of its kind in the city, the restaurant is a place where singers, musicians, stand-up comedians, dancers can showcase their talent. Opus is really friendly to show all sort of talents among us
Really Thundered my life only in the first entry
The food is delecious and ambience is really good.the karaoke nights is great here please visit . don't miss the karaoke nights here, nice outdoor seating area. Call ahead to reserve a table, place gets crowded very fast
The food is delecious and ambience is really good.the karaoke nights is great here please visit
truly i recommend this place they have really moved on.The food is delecious and ambience is really good.Make your sef cosy best place to have a good time with your friends.I bet you will have a good time.enjoy
the karaoke nights at Opus Restaurant is best renamed to Kroaknights considering the pathetic talents ondisplay ...well am no elvis but at least i dont bother anyonelse wit my vocal chords...nd abt the restaraunt...decent enough..but the liquor is insanely overpriced..
don't miss the karaoke nights here, nice outdoor seating area. Call ahead to reserve a table, place gets crowded very fast

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahadevapura Commercial Street Frazer Town Gandhi Nagar
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.