பி.சி.எம். கிராஃப்ட்ஸ்

B2B-துருப்பிடிக்காத எஃகு
 08028390053,
 09845175064, 09844152116
789, முத்தப்பா இன்டஸ்டிரியில்‌ இஸ்டெட்‌, 1ஸ்டிரீட் மெய்ன் ரோட்‌, பீன்யா, பைங்கலோர்‌ - 560058, Karnataka
நியர்‌ எஸ்.ஆர்.எஸ். கவர்னமெண்ட் பிரி யூனிவர்சிடி காலெஜ்‌

சேவைகள்

Aluminium Fabricator - மேன்யூஃபேக்சரர்ஸ்/சபிலீர்
Business:
ஏலமிந்யியம் ஃபேபிரிகேடோர்
Stainless Steel Fabricator - மேன்யூஃபேக்சரர்ஸ்/சபிலீர்
Business:
சதைனிலெஸ்ஸ் ஸ்டீல் ஃபேபிரிகேடோர்

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Nandini Layout Mahalakshmi Layout Peenya 4th Phase Bharati Nagar