செலியோ

கார்மென்ட் கடைகள்
 08066084601
யூனிட்‌ நம்பர்-37-எ 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, மஹாதெவபுரா, வைடஃபீல்ட் ரோட்‌, ஃபோந்யிக்ஸ் மார்கெடசிடி, பெங்களூர் - 560048, Karnataka

சேவைகள்

Brands: கெலியோ

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

We are urgently in need of Organs Donors, Kidney donors,Female Eggs
Kidney donors Amount: $600.000.00 Dollars
Female Eggs Amount: $500,000.00 Dollars
Email: jainhospitalcare@gmail.com
Whats App: +91 8754313748
Blog: https://kidneytransplantcenter.blogspot.com/
Please share this post.

You might also like