நெக்ஸ்ட்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08032479268, 08041697258
11-12, பி.என்.டி. காலனி, ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர் - 560032, Karnataka
அருகில் ஆர்.டி. நகர்‌ போலிஸ்‌ ஸ்டெஷன்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Mitsubishi: வெண்டிலெடர் ஃபேன்
Brands: யுரெகா ஃபோர்ப்ஸ்
Accessories: எஸ்
Whirlpool: ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Hitachi: ரெஃபிரிஜரெடர்
Accessories & Parts: எஸ்
Eureka Forbes: வெகுயம் கிலீனர்
Consumer Durables: எஸ்
Sales: எஸ்
AC Types: ஸ்பிலிட் எ.சி.
Kelivanator: ரெஃபிரிஜரெடர்
Repairs & Services: நோ
Preethi: மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Segment: கமர்ஷியல், ரெசிடெந்ஷல்
Electrolux: ரெஃபிரிஜரெடர்
Services: எஸ்
Videocon: கலர் டெலீவிஷன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Brands: பிக் டி.வி. டி.டி.ஹெச்., டிஷ் டி.வி., டட ஸ்கை, வீடியோகான் டி2ஹெச்
Products: ஹோம்‌ எண்டர்டைன்மெண்ட், கிச்சென் ஏபலங்
Panasonic: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. ரெடியோ கஸ்டி ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம்‌ ஆடியோ, ஐ.சி. எண்ட் கஸ்டி ரிகோர்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மினி ஹி-ஃபி சிச்‌டம், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசிவெர்ஸ், பிலாஸம டி.வி., போர்டெபல் ஆடியோ, ஸிலிம் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஹோம்‌ தியேடர்‌ சிச்‌டம் அக்செசரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி.
IFB: மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Samsung: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மீடியா பிலெயர்ஸ், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், அல்டர ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 எண்ட் எம்.பி.4 பிலெயர், போர்டெபல் டி.வி. எண்ட் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ்
Kenstar: ஏயர் கூலர், ஜூஸ் எக்ஸ்‌டிரெக்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், மல்டி பிரோசெஸர்
LG: டிரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிராண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலாஸம டி.வி., செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சைட் பாயே சைட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலோ மைகிரோவெவ், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி.
Brands: கோதிரெஜ், ஹிடாச்சி, எல்.ஜி., அனிடா, செம்சங், வீடியோகான், வோல்டாஸ்
Brands: பிலெக்‌பெரி, ஏசடீஸி, எல்.ஜி., மைகிரோமெக்ஸ், நோகியா, செம்சங், வீடியோகான்
Sansui: கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஸிலிம் டி.வி., அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி.
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஸா, விஸா எலெக்டிரோன்
Onida: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Godrej: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Maharaja Whiteline: ஃபூட் பிரோசெசர், ஜூஸ் எக்ஸ்‌டிரெக்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரைஸ் கூகர்

Other Branches of NEXT

Near Axis Bank
HSR Layout, Bangalore
Near Sukh Sagar Restaurant
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Raghavendra Swamy Temple
Jaya Nagar 5th Block, Bangalore
Near Bata Showroom
Kengeri, Bangalore
Opposite IBP Petrol Pump
Koramangala, Bangalore
Opposite Innovative Multiplex
Maratha Halli, Bangalore
Near Canara Bank
Vidyaranyapuram, Bangalore

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

I Had Been to this Show room They have Very Good Offers And Good prices Which Are Reasonable And They Gave Very Good Service.....Thanks To Asklaila.com For The Perfect Information.
Its Really Very Great I got Service Of Ask Laill.com , Am Very Thank Full to ask laila , As it has All Information Filled in this Website Am Really Very Happy From Ask Laila Website Services.

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் நெக்ஸ்ட் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Ganga Nagar Mathikere Maratha Halli Vyalikaval