அதீஷ்வர் இலெக்டிரோ வரில்ட்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08023134692, 08023134693
280/107, 19டி.எச். மெய்ன் ரோட்‌, ராஜாஜி நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் என் பிலாக்‌, என்IL - 560010, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ டிய்கோன் ஹாஸ்பிடல்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Kelivanator: ரெஃபிரிஜரெடர்
Repairs & Services: நோ
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Brands: பிஜன், கைலஷ்
Accessories & Parts: யெஸ்
Consumer Durables: யெஸ்
Sales: யெஸ்
Services: யெஸ்
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், கேம்கோர்டெர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் ஆடியோ, ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., ஸ்டேண்ட்‌பை லைட், வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், கோம்பேக்ட் ஃபிலேஷ், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டேபில் பிலெ ஸ்டெஷன், ரெடியோ, வாக்‌மேன் எம்.பி.3
IFB: சிம்னீஸ், டிஷ்‌வாஷர், டிரைஏர்ஸ், ஹாப்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Onkyo: 5.1 ஸ்பீகர் சிச்‌டம், சி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலோர் ஸ்டேண்டிங்க் ஸ்பீகர்ஸ்
JVC: டி.வி.டி. பிலெயர், ஸ்பீகர்ஸ், சப் வூஃபர்
Products Other: கிசென் யூடென்சில்ஸ் மற்றும் குக்‌வெயர், அல்லாத ஸ்டிக் குக்‌வெயர் செட்
Philips: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர்
Prestige: சிம்னி, காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஹெண்ட் பிலண்டர், இண்டக்ஷன் குக் டாப்ஸ், ஜூஸர், கிசென் டூல்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அல்லாத ஸ்டிக் குக்‌வெயர், பாப் அப்‌ டோஸ்டர், பிரெஷர் கூகர், செண்ட்‌விச் டோஸ்டர்
Kenwood: ஸ்பீகர்ஸ், சப் வூஃபர், விஜுயல் மற்றும் நேவிகேஷ்ன் சிச்‌டம்
Sansui: கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டரஸிலிம் டி.வி.
Preethi: டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Orient: சீலிங்க் ஃபேன், ஸ்டெண்ட் ஃபேன்ஸ், டெபல் ஃபேன், வால் ஃபேன்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் ஏபிலியங்க்
Brands: எகோ கார்ட், கின்‌ஸ்டெர், கென்ட் ஆர்.ஓ., கென்ட் அல்டிரா, லைஃப்‌கார்ட், லமிந்யஸ், ஃபிலிப்ஸ், ப்யுர் இட், ஆர்.ஓ. வாடர் பரிஃபீர் டீலர்ஸ், உஷா, வி கார்ட்
Haier: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Toshiba: எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Samsung: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Siemens: சிம்னீஸ், டிஷ்‌வாஷர், டிரைஏர்ஸ், ஃபிரீஜர்ஸ், ஹாப்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
LG: ஏயர் பரிஃபீர், கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டிஷ்‌வாஷர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், சோலோ மைகிரோவெவ், ஸ்டீம் வாஷர் டிரீயேர், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷர் டிரீயேர்
Brands: அகை, பிலூ ஸ்டார்‌, காட்‌ரெஜ், ஹெயர், ஹிடேசி, ஹ்யுந்தை, கெல்வீனதோர், கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., ஓ ஜெனரல், ஓனீதா, பெனாசோனிக், சேம்சங்க், விடியோகான், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Bajaj: சீலிங்க் ஃபேன், இன்டஸ்டிரியில்‌ ஃபேன்ஸ், பெடெஸ்டல் ஃபேன், டெபல் ஃபேன், வால் ஃபேன்
Morphy Richards: சாபர், காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், கெடில், மிக்ஸர் கிரைண்டர், செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டி மெகர், டோஸ்டர்
Sharp: ஏயர் பரிஃபீர், கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர்
Khaitan: சீலிங்க் ஃபேன், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹெண்ட் மிக்ஸர், ஜூஸர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், போர்டேபில் ஃபேன்ஸ், சந்ஏகெர், டெபல் ஃபேன்
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Sanyo: ஆடியோ சீஸ்டம்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கெடில், இமர்ஜென்ஸி லைட், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹீட் கோந்வெர்டெர், ஜூஸ் எக்ஸ்டிரேக்டோர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், ரைஸ் கூகர், டோஸ்டர், வெட் கிரைண்டர்

Other Branches of Adishwar Electro World

Near Sobha Apartment
Amrutha Halli, Bangalore
Near Deve Gowda Petrol Pump
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Indian Institute Of Management Bangalore
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Good Will Apartment
Chandra Layout, Bangalore
Beside Trident Hyundai Showroom
Garvebhavi Palya, Bangalore
Opposite Good Year English High School
HRBR Layout, Bangalore
Opposite IDBI Bank
HSR Layout, Bangalore
View All 27 Branches of Adishwar Electro World

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் அதீஷ்வர் இலெக்டிரோ வரில்ட் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Basaveshwara Nagar Seshadripuram Magadi Main Road