கீரீயஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08023119237
1035/125, 20டி.எச். மெய்ன் ரோட்‌, ராஜாஜி நகர்‌ 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560010, Karnataka
பிசைட்‌ சப் ரெகிஸ்டிரேர் ஆஃபிஸ்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Accessories: நோ
Products: டெஸ்க்‌டாப், லெபடாப்
Accessories & Parts: எஸ்
Used Laptops: நோ
Consumer Durables: எஸ்
Eco-Friendly: நோ
Sales: எஸ்
AC Types: ஸ்பிலிட் எ.சி.
Equipment & Supplies: நோ
Brands: அகர் , டெல் , ஹெச்.பி. , சோனி
Repairs & Services: நோ
Studio: நோ
Segment: கமர்ஷியல், ரெசிடெந்ஷல்
Services: எஸ்
Videocon: கலர் டெலீவிஷன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Bose: டிஜிடல் ம்யூஜிக் சிச்‌டம், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ம்யூஜிக் சிச்‌டம், அவுட்டோர் ஸ்பீகர்ஸ், ஸ்டிரியோ ஸ்பீகர் சிச்‌டம்
Panasonic: டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபூட் பிரோசெசர், ஹோம்‌ ஆடியோ, ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர், வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ அக்செசரீஸ், டி.வி.டி./ஹெச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், ஹோம்‌ ஆடியோ அக்செசரீஸ், ஹோம்‌ தியேடர்‌ சிச்‌டம் அக்செசரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., வாகமைன் எம்.பி.3
IFB: ச்சிம்னீஸ், டிஷ்வாஷர், ஹோப்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி.
Brands: பிலெக்‌பெரி, ஃபிலை, ஏசடீஸி, கார்பன், எல்.ஜி., நோகியா, செம்சங், சோனி, மைகிரோமெக்ஸ்
Sansui: கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி.
Preethi: இலெக்டிரிக் கூகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஸா, விஸா இலெக்டிரான்
Electrolux: கிரீலிலெர், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Services: சோனி கேமெரா, கெனன் கேமெரா, நிகோன் கேமெரா
Brands: ஏயர்டெல் டி.டி.ஹெச்., டிஷ் டி.வி., சுவ்ன் டிரெக்ட், டட ஸ்கை, வீடியோகான் டி2ஹெச்
Products: ஹோம்‌ எண்டர்டைன்மெண்ட், கிச்சென் ஏபலங்
Brands: கெனஸ்டார், கெண்ட் ஆர்.ஓ., கெண்ட் அல்டர, ஃபிலிப்ஸ், ப்யுர் இட், சுபிரீமோக்ஷ், உஷா
Haier: கலர் டெலீவிஷன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Toshiba: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பிரிஃபர்
Samsung: டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டர ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Usha Lexus: டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஜூஸர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
LG: ஏயர் பிரிஃபர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர், வாஷர் டிராயர்
Brands: பிலூ ஸ்டார்‌, எளிக்சர்‌லக்ஸ், கெனஸ்டார், ஓ ஜெனரல், செம்சங், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், ச்சிம்னீஸ், காஃபீ மெகர், இலெக்டிரிக் கெடில், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிரோசெசர், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை எண்ட் ஸ்டீம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், ரூம் கூலர்ஸ், வால் ஃபேன், வாடர் ஹீடர், வாடர் பிரிஃபர், வெட் கிரைண்டர்
Morphy Richards: சௌபர், காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஃபூட் பிரோசெசர், ஹெண்ட் பிலண்டர், கெடில், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ஓ.டி.ஜி., ரூம் ஹீடர், செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டி மெகர், டோஸ்டர், வெகுயம் கிலீனர்
Sharp: ஏயர் பிரிஃபர், கலர் டெலீவிஷன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர்
Onida: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், எமர்ஜென்ஸி லைட், ஃபூட் பிரோசெசர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹீட் கன்வர்டர், ஜூஸ் எக்ஸ்‌டிரெக்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், ரைஸ் கூகர், டோஸ்டர், வெட் கிரைண்டர்
எடிட்டர் குறிப்பு
Want to move to a new home or upgrade your old home? Then head to Girias. For the budget conscious, this electronic and home appliances store is a perfect place to shop. You can get almost anything under the sun, be it microwaves, fridges, flat-screen televisions, music systems, washing machines or gaming consoles. The store offers several brands catering to the budget needs of all. The customer service is quick and efficient. The store also comes up with special offers during festive seasons.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Pathetic Place, Pathetic people, never buy from here.

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahadevapura Gandhi Nagar Balepet Vijaya Nagar