பெங்க்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
 08049148000,
அந்த ரிட்ஜ்-காரிலடன் ஹோடல்‌, 99, 15டி.எச். ஃபிலோர்‌, ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர் - 560025, Karnataka
இன் அந்த ரிட்ஜ்-காரிலடன் ஹோடல்‌
View Map

சேவைகள்

Entry: எண்டிரி ஃபீ
Stags Allowed: நோ
Stags Allowed: நோ
Parking: வாலெட்
Entry: ஃபீ
Parking: வாலெட் பார்கிங்க்
Amenities: டேன்ஸ் ஃபிலோர், டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட், நைட்‌கிலப்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Amenities: பார்‌டெண்டர், டேன்ஸ் ஃபிலோர், டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Hi sir I am looking for jobs plz do you call me my number is 8904717547
Entry fees

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி பெங்க் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Infantry Road Vivek Nagar Austin Town
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.