நைகி

கார்மென்ட் கடைகள்
 08041343100, 08041343116
701-பி மீலிலெனியா 1&2 டாவர்ஸ்‌, 7டி.எச். ஃபிலோர்‌, , மர்ஃபி ரோட்‌, உல்சூர், பெங்களூர் - 560008, Karnataka
அருகில் உல்சூர் லெக்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Inner Wear: நோ
Brands: நிக்
Credit Cards Accepted: நோ
Uniforms: நோ
Woolen Clothes: யெஸ்
Boutique: நோ
Type: கேஜுயல், ஃபார்மல், ஸ்போர்ட்சுவெர், வெஸ்டர்ன்
Gender: பாய்ஸ், கரில்ஸ், மென்ஸ், வூமென்ஸ்

Other Branches of NIKE

In Royal Meenakshi Mall
Hulimavu, Bangalore
Opposite Ramaiah Hospital
New BEL Road, Bangalore

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

please informe me before 1 week, if u have corporate sale. mobile 8297187878

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Jaya Nagar 5th Block