மெகா இலெக்டிரானிக்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 09792910020
52, குத்செரி ரோட்‌, பெலா பிரதாபகர்ஹ் - 230001
நியர்‌ ஸ்டெட்‌ பேங்க்‌ ஆஃப் இண்டியா

எழுது விமர்சனம்