வீவெக்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 04446468907,
எ.எ.-152, 3ஆர்.டி. ஏவென்யூ, அன்னா நகர்‌, சென்னை - 600040, Tamil Nadu
அருகில் வசந்த பவன்‌ ஹோடல்‌
அரட்டை View Map

சேவைகள்

Services: செல்ஸ்‌
Brands: வோல்டாஸ்
Butterfly: கைஸ்‌ ஸ்டோவ்
Segment: ரெஜிடென்ஷல்
Accessories: பெடெரி இசோலதோர்ஸ்
Products: லேப்‌டாப்
Accessories: யெஸ்
Products: சின் வெவ் இன்‌வர்டர்ஸ்
Accessories & Parts: யெஸ்
Used Laptops: நோ
Kenstar: ஏயர் கூலர், மைகிரோவெவ் அவன்
Consumer Durables: யெஸ்
Products: பி.எஸ்.பி., பி.எஸ்.2
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Networking Equipment: என்.எ.
Services: நோ
Type: இமர்ஜென்ஸி
Brands: சனி எக்ஸ்‌பாக்ஸ்
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
BPL: கன்வென்ஷனல் டி.வி., டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி.
Sony: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கேசெட் பிலெயர், கோம்பேக்ட் ஃபிலேஷ், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டேபில் பிலெ ஸ்டெஷன், வாக்‌மேன் எம்.பி.3
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. ரெடியோ கேசெட் ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஐ.சி. மற்றும் கேசெட் ரிகோர்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மினி ஹை-ஃபி சிச்‌டம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசீவர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் ஆடியோ, ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., ஸ்டேண்ட்‌பை லைட், வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷிங்க் மஷீன்
IFB: கமர்ஷல் டிஷ்வேஷெர்ஸ், டிஷ்‌வாஷர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Onkyo: 5.1 ஸ்பீகர் சிச்‌டம், பூக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீகர்ஸ், செண்டர் / சரௌண்ட் ஸ்பீகர்ஸ்
Products Other: டிஜிடல் கேமெரா, கேம்கோர்டெர், இலெக்டிரிகல் வாடர் ஹீடெர்
Eureka Forbes: ஏயர் பரிஃபீர், வெகுயம் கிலீந்யேர்
Philips: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், போர்டேபில் டி.வி. மற்றும் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ்
Brands: பிலாக்‌பெரி, ஏசடீஸி, கார்பன், எல்.ஜி., மைகிரோமெக்ஸ், மோடோரோலா, நோகியா, சேம்சங்க், சனி
Sansui: கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டரஸிலிம் டி.வி.
Glen: பில்ட் இன் ஹாப்ஸ், பில்ட் இன் அவன், சிம்னி, குக்‌டாப், கிரீலிலெர், இண்டக்ஷன் கூகர்
Preethi: காஃபீ மெகர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Brands: சனி, கெனன், ஃபஜி, பெனாசோனிக், ஓலீம்பஸ், நீகோங், ரேகோல்ட், வீனஸ், கேஸ்கேட்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Brands: எ.பி.சி., ந்யூமெரிக், எக்செனோன்
Electrolux: கிரீலிலெர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஏபல் ஐபோட், கிபோர்ட், பாவர் சபிலைஸ், பிரிண்டெர், ஸ்பீகர்ஸ்
Godrej: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Brands: ஏயர்‌டெல் டி.டி.எச்., பிக் டி.வி. டி.டி.எச்., டிஷ் டி.வி., பிரசர் பரதி, சன் டைரெக்ட், டாடா ஸ்கை, விடியோகான் டி2எச்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் ஏபிலியங்க்
Haier: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Crompton Greaves: இன்டஸ்டிரியில்‌ ஃபேன்ஸ், பெடெஸ்டல் ஃபேன், பர்சனல் ஃபேன்ஸ், டெபல் ஃபேன்
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Samsung: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Siemens: டிஷ்‌வாஷர், ஃபிரீஜர்ஸ், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
LG: கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர்
Brands: பிலூ ஸ்டார்‌, தைகீன், எலெக்டிரோலக்ஸ், ஹிடேசி, கெல்வீனதோர், கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., சேம்சங்க், விடியோகான், வோல்டாஸ்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Brands: சனி, சேம்சங்க், ஏபல், எச்.பி., டோஷிபா, அகர், லெனோவோ
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், சீலிங்க் ஃபேன், சிம்னீஸ், காஃபீ மெகர், குக்‌டாப், டிஜ்னி ஃபேன், இலெக்டிரிக் கெடில், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் மற்றும் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், இண்டக்ஷன் கூகர், இன்டஸ்டிரியில்‌ ஃபேன்ஸ், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை மற்றும் ஸ்டீம், ஜெ.எம்.ஜி.எஸ். மற்றும் ஜூசர்ஸ், மக்னீஃபீக் சீலிங்க் ஃபேன்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், நர்தி ஹாப்ஸ், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், பெடெஸ்டல் ஃபேன், பிரெஷர் கூகர், ரூம் கூலர்ஸ், ரூம் ஹீடெர், டெபல் ஃபேன், டோஸ்டர்ஸ் பாப் அப்‌ மற்றும் செண்ட்‌விச், வால் ஃபேன், வாடர் ஹீடெர், வாடர் பரிஃபீர், வெட் கிரைண்டர்
Morphy Richards: சாபர், காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், கெடில், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ஓ.டி.ஜி., ரூம் ஹீடெர், செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டி மெகர், டோஸ்டர், வெகுயம் கிலீந்யேர்
Brands: அகர் , ஏபல் , எச்.பி. , லெனோவோ , சேம்சங்க், சனி , டோஷிபா
Capacity: பிட்வீன் 51 கே.வி.எ. டு 250 கே.வி.எ., பிட்வீன் 251 கே.வி.எ. டு 500 கே.வி.எ., அப்‌ டு 50 கே.வி.எ.
Faber: பில்ட் இன் அவன், குக்‌டாப், டிஷ்‌வாஷர், கைஸ்‌ ஹாப்ஸ், கிசென் ஹூட்
Khaitan: சீலிங்க் ஃபேன், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹெண்ட் மிக்ஸர், இமெர்ஜ்ன் ஹீடெர், ஜூஸர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மல்டீபர்பஸ் ஃபேன்ஸ், பெடெஸ்டல் ஃபேன், போர்டேபில் ஃபேன்ஸ், டெபல் ஃபேன், வால் மற்றும் கேபின் ஃபேன்ஸ்
Sunflame: பில்ட் இன் ஹாப்ஸ், பில்ட் இன் ஹூட்ஸ், டிரை ஆய்‌ரன்
cash, credit card

Other Branches of Viveks

Adyar, Chennai
Near Adyar Bus Depot
Adyar, Chennai
Opposite Gokul Arcade
Adyar, Chennai
Opposite Gokul Complex
Adyar, Chennai
Opposite Ambattur Industrial Estate Bus Depot
Ambattur, Chennai
In Spencer Plaza
Anna Salai, Chennai
Near Vidya Mandir School
Mylapore, Chennai
Near Nageshwara Park
Mylapore, Chennai
View All 18 Branches of Viveks

எழுது விமர்சனம்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் வீவெக்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Jafferkhanpet Ambattur Industrial Estate Tiruverkadu Nungambakkam
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.