ரிலாயந்ஸ் டிஜிடல்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 04444733322
 09500093188
11/எ1-11/எ2, கிரௌண்ட்‌ ஏண்ட்‌ 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, மிக்ஸோ ஹௌஸ்‌, மௌண்ட்‌ ரோட்‌, அன்னா சலை, சென்னை - 600002, Tamil Nadu
அருகில் தெவி தியேடர்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Accessories: யெஸ்
Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Accessories & Parts: யெஸ்
Products Other: டிஜிடல் கேமெரா, ஹேண்டீகேம்
Used Laptops: யெஸ்
Consumer Durables: யெஸ்
Eco-Friendly: நோ
Sales: யெஸ்
AC Types: ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Prestige: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன்
Kelivanator: ரெஃபிரிஜரெடர்
Repairs & Services: நோ
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Brands: சனி, நீகோங், கோடேக், கெனன்
Networking Equipment: என்/எ
Services: நோ
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
BPL: கன்வென்ஷனல் டி.வி., டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி.
Panasonic: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கேம்கோர்டெர், சி.டி. ரெடியோ கேசெட் ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஐ.சி. மற்றும் கேசெட் ரிகோர்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மினி ஹை-ஃபி சிச்‌டம், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசீவர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் ஆடியோ, ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கேசெட் பிலெயர், கோம்பேக்ட் ஃபிலேஷ், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டேபில் பிலெ ஸ்டெஷன், ரெடியோ, வாக்‌மேன் எம்.பி.3
Philips: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. பிலெயர், காஃபீ மெகர், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் டி.வி. மற்றும் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ், ரெடியோ, அல்டிரா ஸிலிம் டி.வி.
Brands: ஏசடீஸி, எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, ஓ2, சேம்சங்க், சனி எரிக்சோன், ஸ்பீக், டாடா இண்டிகோம் சி.டி.எம்.எ., வர்ஜின்
Sansui: சி.டி. சீரீஸ், கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டரஸிலிம் டி.வி.
Akai: கலர் டெலிவிஜன், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ ஸ்பீகர்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., பிலேஸ்மா டி.வி.
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Products: கிபோர்ட், மௌஸ், பிரிண்டெர், ஸ்பீகர்ஸ்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் ஏபிலியங்க்
Brands: பி செஃப், கென்ட் ஆர்.ஓ., ஃபிலிப்ஸ், பாவர் எச்2ஓ, ப்யுர் இட்
Haier: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Samsung: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Kenstar: ஏயர் கூலர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
LG: கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வாஷர் டிரீயேர்
Brands: ஹெயர், ஹிடேசி, கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., ஓ ஜெனரல், பெனாசோனிக், சேம்சங்க், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
Brands: எச்.பி., லுஜ்‌டெக், டெல், ஐ.பி.எம்., மிகிரோசோஃப்ட், சனி
Bajaj: சீலிங்க் ஃபேன், ஃபூட் பிரோகெசெர், மைகிரோவெவ் அவன், பெடெஸ்டல் ஃபேன், வால் ஃபேன், வாடர் பரிஃபீர்
Brands: அகர் , ஏபல் , டெல் , எப்சோங் , எச்.பி. , ஐ.பி.எம். , லெனோவோ , சனி
Sharp: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி.
Aiwa: கேசெட் பிலெயர், டி.வி., வாக்‌மேன்
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Sanyo: ஆடியோ சீஸ்டம்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் / ஃபிலேட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், டோஸ்டர்

புகைப்படங்கள்

Other Branches of Reliance Digital

Near Sangeetha Restaurant
Adyar, Chennai
Near Sangamam Hotel
Ambattur, Chennai
Opposite Kandaswamy Naidu College
Anna Nagar East, Chennai
Near Saravana Bhavan
Ashok Nagar, Chennai
In Alphas Lotus Tower
Avadi, Chennai
Near Chrompet Bus Stop
Chromepet, Chennai
Opposite Keelkattalai Bus Terminus
Kilkattalai, Chennai
Opposite CSI Bain School
Kilpauk, Chennai
View All 17 Branches of Reliance Digital

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Wonderful! Wonderful Wonderful. Well, I did not look into the reviews before I walked into the Reliance Digital store at Mogappair. Ofcourse from the manager to the all the staff I would know there because I walked into that store several times and purchased a lot of things during my visit to India this time. I think the next door guy JD Electronics is better than these guys. I purchased a SAMSUNG REFRIGERATOR last time from JD Electronics, and they were prompt in delivering and also they had a Samsung service tech arrive and check it. But these guys having such a big showroom and thinking that they would provide a great service to customers. To my nightmare it was all just the hoopla in the beginning, oh yes sir we will do this, we will do ... மேலும் காண்க
PVRAO,JANUARY 9,2013 Purchased HI-TACHI split AC along with KEELINE stabilizer from reliance digital anna salai.Stabilizer failed to function within months.As adviced by reliance digital deposited the unit with reliance digital, for necessary action, on 08.09.2012 and obtained the copy of job SHEET NO.491 dt.08.09.2012.Subsequently made more than 20 calls to enquire about the status of the unit.Till date they never revealed the status of the unit deposited making the customer to think twice before purchasing any thing in future.My question is why relience promoting such a sub standared material and earning bad name by making their customers to be on toes for months together.I am not satisfied neither with the service given nor with the att ... மேலும் காண்க
very worst customer care
Purchased 29" LED television on 15.8.12.Even with everyday follow-up with the service desk it not yet installed upto now
(22.8.12). Very poor response. Everyday I ring up they say that service technician has bee sent. There is no co-ordination at the service desk. How can a customer pay full amount and wait for product to be installed for more than a week in the metropolitan city of Chennai? H.Ramjeevan , Tondiarpet, Chennai - 81.
We bought a @LG tv on saturday. we have been waiting for the installation since sunday but they are saying that, relianemservice is having 24/7 service.
1)Follow single point contact manager.
2) we did not get proper respone from servie desk.
Until unless service won't be improve.
Really we are not satisfied with the service given by Reliance Digital , very poor performance. Please do not give false promise to the customer.

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் ரிலாயந்ஸ் டிஜிடல் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Guindy Mogapper West Choolai T.Nagar