சுந்தெக்ஷ்

செல்போன் ஷோரூம்
 04442149252
#7 கே.எ.ஜெ. பிலாஜா கிரௌண்ட்‌ ஃபிலோர்‌ நரசிங்கபுரம் ஸ்டிரீட்‌ மௌண்ட்‌ ரோட்‌, அன்னா சலை, சென்னை - 600002, Tamil Nadu
அருகில் - பண்டா ஷோரூம்‌

சேவைகள்

Accessories: யெஸ்
Brands: எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, சேம்சங்க், சனி எரிக்சோன், டாடா இண்டிகோம் சி.டி.எம்.எ., வர்ஜின்

எழுது விமர்சனம்