ரிலாயந்ஸ் வரில்ட்

தொலைத்தொடர்பு மற்றும் இணைய சேவை வழங்குநர்
 09025777771
டி-45எ&பி, 7டி.எச். ஏவென்யூ, பெசந்த் நகர்‌, சென்னை - 600090, Tamil Nadu
அருகில் ஸ்பென்சர்ஸ் டெலி

சேவைகள்

Payment Point: யெஸ்
Brands: பிக் டி.வி. டி.டி.எச்.
Franchise: யெஸ்
Prepaid Sim card outlet: யெஸ்
Brand Outlet: யெஸ்
Accessories: யெஸ்
Dealer: நோ
Brands: ரெலாயன்ஸ்
Distributor: நோ
Credit Cards Accepted: நோ
Brands: ரெலாயன்ஸ்
cash, credit card
Services: இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் டெடா கார்ட், இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் ஹோம், இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் அலுவலகம், இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் வாயர்‌லெஸ்
Products & Services: ரெலாயன்ஸ் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன்
Brands: பிலாக்‌பெரி, ரெலாயன்ஸ் சி.டி.எம்.எ.

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Kodambakkam Egmore Raja Annamalai Puram Tiruvanmiyur