ஜெ.டி. காம்

செல்போன் ஷோரூம்
 04442138180
 09840193846, 09840082207
13/1, கரிஷ்னம்மா ரோட்‌, நுங்கமபக்கம், சென்னை - 600034, Tamil Nadu
பிஹைண்ட்‌ ஹோடல்‌ தாஜ் கோரோமேண்டேல்

சேவைகள்

cash, credit card
Payment Point: நோ
Franchise: யெஸ்
Prepaid Sim card outlet: யெஸ்
Brand Outlet: நோ
Credit Cards Accepted: நோ
Accessories: யெஸ்
Dealer: யெஸ்
Distributor: யெஸ்
Accessories & Parts: யெஸ்
Brands: ஏபல்-ஐஃபோன், பிலாக்‌பெரி, ஏசடீஸி, கார்பன், எல்.ஜி., நோகியா, சேம்சங்க், ஸ்பீக், விடியோகான், சனி, மைகிரோமெக்ஸ்
Brands: ஏயர்‌டெல், ஆயிடியா!, எம்.டி.என்.எல்., வோடாஃபோன், டாடா டோகோமோ
Brands: ஏபல்-ஐஃபோன், ஏஜெஸ், பிலாக்‌பெரி, ஏசடீஸி, ஐ-மெட், கார்பன், எல்.ஜி., நோகியா, சேம்சங்க், ஸ்பீக், விடியோகான், சனி, மைகிரோமெக்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

I have tried for the past two hours calling all affiliates listed in Sodoxo site and all of them refused to accept Gift pass for Mobiles purchase.

I have found this is the only concern that accepts the Sodoxo Gift pass that is listed in the affiliate list.

Though it is a holiday today, the person responded my call was very polite and responded to all my queiries to my utmost satisfaction

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mandaveli T.Nagar Alwarpet Aminjikarai