த் சோபடாஸ்

வெளிநாட்டு ஆய்வுகள் மற்றும் பயிற்சி ஆலோசகர்கள்
 01143810000, 01126414164
3, ஏபெக்ஸ் பிலாஜா, 5டி.எச். ஃபிலோர்‌, நுங்கமபக்கம் ஹை ரோட்‌, நுங்கமபக்கம், சென்னை - 600034, Tamil Nadu
ஆபோஜிட்‌ இஸ்பஹனி சென்டர்‌

சேவைகள்

cash
Credit Cards Accepted: No
Countries: Australia, Canada, France, Germany, Ireland, Italy, Malaysia, New Zealand, Singapore, Switzerland, UAE, UK, USA
Test: GMAT, GRE, IELTS, Medicine, PTE, SAT, TOEFL
Courses: Engineering, Management, Medicine
Other Services: Aptitude Testing, Career Counseling, College & University Selection - Counseling, Interview Preparation, Test Preparation & Coaching
எடிட்டர் குறிப்பு
This is a leading global education consultancy. Some of the services offered here are counseling, visa process, and entrance tests etc. They deal with various universities across several countries like UK, USA, Canada, New Zealand, Australia, Switzerland, Ireland etc. The consultants here are well-trained professionals who answer all your queries, and give you proper guidance.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

I had the worst experience with the chopras. They are highly irresponsible and rude. Moreover, they created problems during my admission due to which I underwent a lot of stress. I would recommend that students keep away from the chopras.
I came to the Chopras for GRE coaching last year. My experience with their staff has been amazing. The faculty is knowledgeable and knows exactly how the student should prepare for the exam. Their guidance helped me to get good scores in GRE. For practice, they have well-thought out mock test for students to get used to the exam pattern. I would recommend every aspiring student to go to The Chopras. Thanks.
i am karthekeyan i am not satisfied of the coaching for ielts .because in impel overseas the coaching fees was rs:3500 for 60hrs class but you collect me rs:4300 for 24hrs class.and i request you for extra classes but u did`t give the extra classesbut in impel overseas they trained the students till they getting the ability to do the exam.i feel realy bad and worried of joining in your instution.

You might also like

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

வெளிநாட்டு ஆய்வுகள் மற்றும் பயிற்சி ஆலோசகர்கள் த் சோபடாஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mandaveli T.Nagar Alwarpet Aminjikarai