இட் கெயர்

செல்போன் பழுது
 04425982757
 07200778886
6/20, கசவன் ஸ்டிரீட்‌, தோண்டியார்பெட், சென்னயி - 600081, Tamil Nadu
நியர்‌ மனி சைகல்‌ ஸ்டோர்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Accessories & Parts: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
Type: எ.எம்.சி., டெடா ரிகவரி, டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Brands: ஏசடீஸி, கார்பன், எல்.ஜி., மைக்ஸ், மோடோரோலா, நோகியா, சைமசங்க், சனி எரிக்ஸன், ஸ்பீக், விடியோகான்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Tambaram Estate Mannady Pulianthope Washermanpet