நெத்ஃபீரெ

தொலைத்தொடர்பு மற்றும் இணைய சேவை வழங்குநர்
 08122151312, 07200050150
5-பி, கோலசி அம்மன்‌ கோவில்‌ ஸ்டிரீட்‌, கீலம்பக்கம், ஊரபக்கம், சென்னை - 603201, Tamil Nadu
அருகில் ஊரபக்கம் ரெல்வெ ஸ்டெஷன்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Credit Cards Accepted: நோ
Brands: நீட்ஃபர்
Services: இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் டெடா கார்ட், இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் ஹோம், இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் அலுவலகம், இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் வாயர்‌லெஸ்
Products & Services: இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் ஹோம், இண்டர்‌நெட் பிரோட்‌பேண்ட் கனெக்ஷன் அலுவலகம்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

the speed is always good.....,!
I have used their internet plan of 2 Mbps at INR 700 and I am loving it so far.
Very competitive and fast internet speeds.
good internet connection....,
internet services is best....
Good customer service.
I recommend to you to get their connection.
Very Nice Custom Support....,
Hello everyone, I would like to share my experience using Netfire broadband.
Net fire installation process was pretty fast.
அனைத்து காட்டு (58)

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Anna Nagar West Kamaraj Nagar Thiruvanmiyur East Coast Road