எம்.டி.எஸ். டெடா கார்ட் Owner Verified Listing

தொலைத்தொடர்பு மற்றும் இணைய சேவை வழங்குநர்
Mswipe credit card machine
 08643040440
1, 88டி.எச். ஸ்டிரீட்‌,, வடபலனி, சென்னை - 600083, Tamil Nadu
அருகில் லக்ஷ்மண் சரிடி சிக்னல்

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: ம்சுவீபெ ஜி2 இ.டி.சி. மஷீன்
Services: ம்சுவீபெ கிரெடிட் கார்ட் சுவீப் மஷீன்
Products & Services: கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்ட் சுவீப் மஷீன்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்

புகைப்படங்கள்

வீடியோக்கள் 

வணிக விளக்கம்

MSWIPE G2:GPRS/WiFi PORTABLE CREDIT AND DEBIT CARD SWIPE MACHINE: SPECIAL OFFERS: MODEL A:Rs.8260=3 years Free Rental+Mswipe BLUETOOTH Swipe machine+SIM card with Life Time Internet* MODEL B:Rs.10620=3 years Free Rental+Mswipe G2 GPRS&WiFi Swipe machine+SIM card with Life Time Internet MODEL C:Rs.14160=3 years Free Rental+ Mswipe G2Plus Printer Machine+SIM card with Life Time Internet. OFFERS: MODEL A: MSWIPE G2 GPRS WITH PRINTER SWIPE MACHINE: 1) Rs.8083=One month free Rental+Mswipe G2 machine+SIM card with Life Time Internet* 2) Rs.9735=6Month free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet 3) Rs.11800=1 Year free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet MODEL B: MSWIPE G2 GPRS SWIPE MACHINE: ... மேலும் காண்க

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Very good service

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Kodambakkam Arumbakkam Virugambakkam T.Nagar
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.