புலில்ஸ்

பாதணிகள் கடைகள்
 09840960938
ஷிரி சை ராம்‌ காம்பிலேக்ஸ், 100 ஃபீட்‌ பை பாஸ்‌ ரோட்‌, விஜய் நகர்‌, வெலசெரி, சென்னை - 600064, Tamil Nadu
அருகில் ஃபூட் வரில்ட்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Type: கேஜுயல், ஃபார்மல், ஸ்போர்ட்ஸ்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Brands: ஏட்‌டெஸ், பாடா , லீ கூபர், லிபர்டி , நிக் , ப்யூமா , ரெட் டேப், ரீபாக்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

பார்க்க வந்த மக்கள் புலில்ஸ்மேலும் பார்க்க

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Guindy Alandur Adambakkam Adyar