ரியோஷ்

பாதணிகள் கடைகள்
 04430083307
ஃபோந்யிக்ஸ் மார்கெட்‌ சிடி மால், 45/142, 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, வெலசெரி மெய்ன் ரோட்‌, வெலசெரி, சென்னை - 600042, Tamil Nadu
இன் ஃபோந்யிக்ஸ் மார்கெட்‌ சிடி மால்

சேவைகள்

cash, credit card
Type: கேஜுயல், ஃபார்மல்
Brands: ரியோஷ்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Guindy Alandur Adambakkam Adyar