ஸ்கோர்‌கடர் Owner Verified Listing

நுழைவு தேர்வு பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 04443516622, 04443526622
 09840031396
141, வெலசெரி மெய்ன் ரோட்‌, வெலசெரி, சென்னை - 600042, Tamil Nadu
ஆபோஜிட்‌ ஃபோந்யிக்ஸ் மார்கெட்‌ சிடி மால்

சேவைகள்

cash, credit card
Course Other: NA
Courses: Arts, Engineering, Management
Countries: Australia, Canada, Europe, Germany, New Zealand, Singapore, UK, USA
Test: CAT, GMAT, GRE, IELTS, OET, SAT, TOEFL, USMLE
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
Other Services: Aptitude Testing, Career Counseling, College & University Selection - Counseling, Interview Preparation, Test Preparation & Coaching

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

GOOD AND EXCELLENT COACHING , HAVE TAKEN VERY GOOD SCORE IN GRE WITH REASONABLE AMOUNT .I AM PREFERING SCOREGETTER
These people are uselss im currently a student in adyar branch and im totally not satisfied .. the management is so horrible i cant blame the teachers they are good but they are being inconsistent because the management never proves any proper support ... you will only waste money if you go here thinking princeton or others are a little mroe costlier than this .. my verdict w3aste of my money i will never recommend this place ever
hello,, good morning, my son hopes to take GRE coaching from ur centre, as a father i wants u, plz inform me the details like course duration, fee during course...this is my mail id... gvshpradeep@gmail.com
Good coaching
Excellent Coaching and guidance
Excellent training. Equal importance is given to Verbal & Quants. Value for money.
Took my GMAT here, the verbal section was excellent. Got a good score on the GMAT
Did my IELTS here and got a score of 7.5 band, very informative classes. The mock tests helped me alot.
Learnt alot from the exclusive vocabs session and the strategies on both verbal and quants.
money minded persons. No full time staffs. misleading concepts lead to poor marks. totally , worst branch of scoregetter. dont join this branch. i warn you guys. take my advice.
அனைத்து காட்டு (12)

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Guindy Alandur Adambakkam Adyar
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.