ஓராயன் கால் டெக்

அழைப்பு மையம் பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 01132327444,
1656, அபர் 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, தாணெ ரோட்‌, நஜஃப்‌கட்‌, தில்லி - 110043
அருகில் எச்.பி. பெடிரோல்‌ பம்ப்‌

சேவைகள்

Placement: யெஸ்
Courses Offered: கஸ்டமர் சர்விஸ், வோய்ஸ் மற்றும் ஏக்சென்ட் டிரெனிங்க்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அழைப்பு மையம் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஓராயன் கால் டெக் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Gurgaon Najafgarh Road Industrial Area Bhajan Pura Kirti Nagar