கே.எஃப்.சி.

உணவகம்
 01133994444
என்.என். மால், ஜி1-8-10, டிஸ்டிரிக்ட்‌ சென்டர்‌, பிலாக்‌-எக்ஸ், பிலாட்‌ நம்பர்-15, ரோஹிணி செக்டர்‌ 3, தில்லி - 110085
இன் என்.என். மால்

சேவைகள்

cash, food coupon, credit card
சேவைகள்
Catering: நோ
Home Delivery: யெஸ்
Home Delivery Radius: 3 கேமிஸ்
Amenities: நாட் அவைலெபல்
Valet Parking: நோ
Alcohol: நோ
Home Delivery Call: 33994444
Veg/Non-Veg: அல்லாத-வெஜ்
Food coupons accepted: சோதெக்ஷோ
Credit Cards Accepted: யெஸ்
AC,Non AC: எ.சி.
சேவைகள்
Cuisine: அமெரிகன் , பர்கர்ஸ் , ஃபாஸ்ட் ஃபூட் , ஸ்னேக்ஸ்

Other Branches of KFC

Near New Delhi Railway Station
Ajmeri Gate, NCR
Near Rajiv Chowk Metro Station Gate No-8
Connaught Place, NCR
Near McDonald's
Connaught Place, NCR
Near ABES Engineering College
Crossing Republic, NCR
In Ambience Mall
DLF City Phase 3, NCR
In DLF Cyber Hub
DLF Cyber City Phase 3, NCR
In Vikas Surya Plaza
Dwarka Sector 4, NCR
Near Ring Road Honda Showroom
Dwarka Sector 9, NCR
View All 46 Branches of KFC

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Job interview until Namaste sir job great

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Sector 60 - Noida Rohini - Sector 3 Gurgaon Connaught Place