> > Shanty Clinical Lab

ஷாந்தி கிலினிகல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 083223621852
டிரினிடி அபார்ட்மெண்ட்ஸ்‌, பீசோலீம் ஸோ, கோவா - 403504
அருகில் பீசோலீம் மார்கெட்‌

சேவைகள்

cash, credit card
X-Ray: யெஸ்
Blood Tests: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Vasco-da-gama