> > Dr Tito Health Care & Diagnostic Centre

டாக்டர் டிடோ ஹெல்த் கெயர் & டாயெக்னாஸ்டிக் செண்டர்

கிளினிக்
 08322276976, 08323253357
இ/1-297, கலாங்கூடெ ஸோ, கோவா - 403515
அருகில் கோன் ஹெரிடெஜ் ஹோடல்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Credit Cards Accepted: நோ
X-Ray: யெஸ்
Blood Tests: யெஸ்
Scan: யெஸ்
Specialization: கார்டியோலாஜி, ஜெனரல் மெடிசின், ஓர்தோபெடிக்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்