> > Vaidya Diagnostics Private Limited

வேத்ய டாயெக்னாஸ்டிக்ஸ் பிரைவெட் லிமிடெட்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322314463
62, தவலீமல், போண்டா, கோவா - 403401
அருகில் சத்யனராயண் கோயில்

சேவைகள்

X-Ray: யெஸ்
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like