பிலெனெட் எம்

ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கடை
 03365337282
கமர்ஸ் ஹௌஸ்‌ ,2/14, சந்திர ஏவென்யூ, பென்டிக் ஸ்டிரீட்‌, கோல்‌காதா - 700001, West Bengal
இன் கமர்ஸ் ஹௌஸ்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Accessories: நோ
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், கரெஸ், இண்டெரிலிங்க், மாஸ்டர்‌கார்ட், பிலஸ், ஸ்டார்‌, விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Brands: ஃபிலை, ஏசடீஸி, எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, சேம்சங்க், சனி எரிக்சோன், வர்ஜின்

Other Branches of Planet M

Opposite Vodafone Store
Barasat, Kolkata
Opposite BR Electronics
Barrackpore, Kolkata
In Rash Behari Avenue
Chandannagar, Kolkata
Beside Vodafone Store
Chandannagar, Kolkata
Opposite Standard Chartered Bank
Dobson Road, Kolkata
Below ICICI Bank
Dum Dum Road, Kolkata
Near Bhawanipur College
Elgin Road, Kolkata
Opposite Glob Cinema
Esplanade, Kolkata
View All 18 Branches of Planet M

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Esplanade Burrabazar Bagh Bazar Deshapriya Park