அக்சர் கெமிகல்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 04632221371
150/77, புதிய ரோட்‌, கோவிலபட்டி - 628501
அருகில் செல்வாராஜ் ஹாஸ்பிடல்‌

எழுது விமர்சனம்