ஃபெஸ் இவெண்ட் பிலேனர்ஸ்

நிகழ்வு மேலாண்மை ஏஜன்சிகள்
கேண்டில் கார்டென்‌, கோதீயல்பைல், மங்கலௌர் - 575003
அருகில் வூலெண்ட்ஸ் ஹோடல்‌
அரட்டை View Map

சேவைகள்

Credit Cards Accepted: No
cash
Event Type: Birthday Parties, Commercial Event, Corporate Event, Marriage Contractor, Private Event, Road Show
Services: Stage Decorations, Conference And Exhibition Organizer
Type: Corporate, Kid's Parties, Launches, Personal, Weddings

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Balmatta Bhavanthi Street Pandeshwar Attavar
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.