ஷிரியா டெக்னாலஜி Owner Verified Listing

பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் கருவிகள் டீலர்கள்
Our Business is Protecting Your Asset
 09768772368
அதர்வதி கல்யான்‌ வெஸ்ட்‌, கல்யான்‌-வெஸ்ட்‌, தாணெ - 400301, Maharashtra
அருகில்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Rental: நோ
Repairs & Services: யெஸ்
Sales: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
Segment: கமர்ஷல், கோர்போரெட், ரெஜிடென்ஷல்
Products: ஏக்செஸ் கண்டிரோல், அலார்ம்ஸ், அடெண்டென்ஸ் மேனெஜமெண்ட், பிய்மெடிரிக் அடெண்டென்ஸ் சிச்‌டம், க்ஸ்ட்வ், விடியோ ஃபோன்ஸ்

புகைப்படங்கள்

வணிக விளக்கம்

Shriya Technology (ST) is one of the reliable names offering wide array of products in the field of electronic security systems . Our wide array includes CCTV systems, access control systems, finger print access control systems, door phone system, door buttons, intruder alarm systems, P.A. Systems, building automation and fire control systems. These products are robustly constructed using the most advanced technology available in the market. We are able to retain our supremacy through constant innovation, pro-active marketing and prompt after-sales service. Apart from that our area of specialization lies in Consultation Services: We offer beneficiary consultation services regarding all types of security solution systems.

எழுது விமர்சனம்

You might also like

பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் கருவிகள் டீலர்கள் ஷிரியா டெக்னாலஜி வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Chinchpokli West Thane West Dadar West Shivaji Park
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.