சேனல் இந்தியா

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 02228907909
 09820089611
இ-62, ஜய் அபார்ட்மெண்ட்‌, ஷிவாஜி ரோட்‌, காந்திவலி வெஸ்ட்‌, மும்பயி - 400067, Maharashtra
அருகில் சந்தோஷி மா கோயில்

சேவைகள்

cash, credit card
Credit Cards Accepted: நோ
Electrical: நோ
Type: பைப்‌ஸ் மற்றும் ஃபிடிங்க்ஸ்
Products: ஆர்.சி.சி. ஹம் பிப்
Hardware: நோ
Repairs & Services: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Kandivali East Colaba Malad West Borivali East