சோனா இலெக்டிரானிக்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 02223095879, 02223080746
3, டெலிஸல் ரோட்‌, என்.எம். ஜோஷி மர்க்‌, லோவர்‌ பரெல்‌, மும்பயி - 400013, Maharashtra
அருகில் தனராஜ் மில்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Credit Cards Accepted: நோ
Accessories & Parts: நோ
Brands: காட்‌ரெஜ், ஓன்தியா, எல்.ஜி.
Products Other: டெலிவிஜன், வாஷிங்க் மஷீன்
Consumer Durables: யெஸ்
Services: நோ
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் சோனா இலெக்டிரானிக்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Chinchpokli West Thane West Dadar West Lower Parel West