ஹோமெஸ்தோப்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 02242492600, 02242492500, 02267718181
 09920211430
இனோர்பீத் மால், ஷாபர்ஸ் ஸ்டாப்‌ லின்க்‌ ரோட்‌, மலாட்‌ வெஸ்ட்‌, மும்பயி - 400064, Maharashtra
இன் இனோர்பீத் மால்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Products: கிசென் ஏபிலியங்க்
Accessories & Parts: யெஸ்
Brands: ஃபிலிப்ஸ், மார்ஃபி ரிசர்ட்ஸ்
Products: மேடிரெசெஸ்
Consumer Durables: யெஸ்
Services: நோ
Stone Art: பெடெஸ்டல்ஸ் மற்றும் பெசெஸ், பிலாண்டர்ஸ் மற்றும் அர்ன்ஸ், ஸ்கல்ப்சர்ஸ்
Type Of Furnishing: பட் கவர்ஸ், பிலைண்ட்ஸ், கார்பெட்ஸ் மற்றும் ரக்ஸ், கர்டென்ஸ் மற்றும் டிராப்‌ரீஸ், மேடர்ஸ், பிலோஸ், சோஃபா கவர்ஸ், அஃபோல்ஸ்டெரி
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Products Other: வாடர் பரிஃபீர், மைகிரோவெவ் அவன், ஜூஸ் மெகர், டோஸ்டர், வெகுயம் கிலீந்யேர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Types: கார்பெட்ஸ், கர்டென்ஸ், மேடிரெசெஸ்
எடிட்டர் குறிப்பு
Homestop: Soft furnishing of all colours and textures to suit all budgets and tastes. Housed in the popular In Orbit Mall, this store has blinds and tassels for the curtains, upholstery and carpets and rugs as well. The display makes it very easy to match and co-ordinate the interiors of your home. The location of the store gives it a constant buzz.

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort