விஜய் செல்ஸ்‌

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 02261713000
இனோர்பீத் மால், 2என்.டி. ஃபிலோர்‌, ஹோமெஸ்தோப், மலாட்‌ வெஸ்ட்‌, மும்பயி - 400064, Maharashtra
இன் இனோர்பீத் மால்
View Map

சேவைகள்

Accessories: யெஸ்
Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: யெஸ்
Products Other: டிஜிடல் கேமெரா, ஹேண்டீகேம்
Used Laptops: நோ
Consumer Durables: நோ
Services: நோ
Brands: சனி, எச்.பி., டெல், லினோவோ
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Butterfly: சென்‌ஸ்டெர், குக்‌வெயர் செட், இலெக்டிரிக் கூகர், என்செம்பில்ஸ் மற்றும் டினர் செட், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், கிசென் சிங்க், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், ஸ்டென்‌லெஸ் ஸ்டீல் வெகுயம் ஃபிலாஸ்க், ஸ்டென்‌லெஸ் ஸ்டீல் வெகுயம் லஞ்ச் பாக்ஸ், டெபல் டாப் கிரைண்டர்
Toshiba: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், டி.வி.டி. ரிகோர்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கெம்‌கேர்‌டர், சி.டி. ரெடியோ கேசெட் ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபூட் பிராசெசர், ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஐ.சி. மற்றும் கேசெட் ரிகோர்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மினி ஹை-ஃபி சிச்‌டம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசீவர்ஸ், பிலாஜ்மா டி.வி., போர்டெபல் ஆடியோ, ரெடியோ கேசெட் பிலெயர், ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., ஸ்டேண்ட்‌பை லைட், டெர்மோபோத், வெகுயம் கிலீனர், வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கேசெட் பிலெயர், கோம்பேக்ட் ஃபிலேஷ், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டெபல் பிலெ ஸ்டெஷன், ரெடியோ, வாக்‌மேன் எம்.பி.3
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் ப்யூரிஃபைர்
Samsung: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலாஜ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பிலெண்டர், கேசெட் பிலெயர், சி.டி. பிலெயர், சீடர்ஸ் பிரெசெஸ், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ரைஸ் கூகர் , ஃபிலேட் டி.வி., ஃபூட் பிராசெசர், கிரீலிலெர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஜூஸர், கெடல்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், பிலாஜ்மா டி.வி., போர்டெபல் டி.வி. மற்றும் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ், ரெடியோ, செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டோஸ்டர், அல்டிரா ஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர்
Usha Lexus: ஏயர் கூலர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், ஃபூட் பிராசெசர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஜூஸர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரூம் ஹீடர், செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டோஸ்டர்
LG: ஏயர் ப்யூரிஃபைர், கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டிஷ்‌வாஷர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலாஜ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், ஸ்டீம் வாஷர் டிராயர், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர், வாஷர் டிராயர்
Brands: ஹிடாசி, கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., பெனாசோனிக், சேமசங்க், டோஷிபா, விடியோகான், வர்‌பூல்
Brands: பிலாக்‌பெரி, ஏசடீஸி, கார்பன், எல்.ஜி., மேக்ஸ், மோடோரோலா, நோகியா, சேமசங்க், சனி எரிக்ஸன்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Brands: அகர் , டெல் , லினோவோ , சனி , டோஷிபா
Preethi: டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Brands: சனி, சேமசங்க், கெனன், நிகான்
Khaitan: சீலிங்க் ஃபேன், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹெண்ட் மிக்ஸர், இமெர்ஜ்ன் ஹீடர், ஜூஸர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மல்டீபர்பஸ் ஃபேன்ஸ், பெடெஸ்டல் ஃபேன், போர்டெபல் ஃபேன்ஸ், சந்ஏகெர், டெபல் ஃபேன், வால் மற்றும் கேபின் ஃபேன்ஸ்
Products: கிபோர்ட், மோடெம்ஸ், மௌஸ், பிரின்டர், ஸ்கேனர், ஸ்பீகர்ஸ்
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கெடில், இமர்ஜென்ஸி லைட், ஃபூட் பிராசெசர், ஹால்‌கென் ஹீடர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹீட் கோந்வெர்டெர், ஜூஸ் எக்ஸ்டிரேக்டோர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், ரைஸ் கூகர், டோஸ்டர், வெட் கிரைண்டர்

Other Branches of Vijay Sales

Opposite Maharashtra Bank
Andheri West, Mumbai
In Infinity Mall
Andheri West, Mumbai
Opposite Badi Masjid
Bandra West, Mumbai
Opposite Axis Bank
Bhiwandi, Mumbai
Opposite Kalyan Jewellers
Borivali West, Mumbai
Beside Ratan Motors
Chembur, Mumbai
Opposite Ravindra Natya Mandir
Dadar West, Mumbai
Opposite Shreyas Cinema
Ghatkopar West, Mumbai
View All 31 Branches of Vijay Sales

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

The after sales service of videocon AC is very bad as when you fill complaint they call before coming then if we give a time they donot come on time and go for their personal work .and the next day another technician calls and if we ask l anything regarding the 1 s technician they speak rudly,they cover up oter technician and tell to place a fresh complaint .Please be careful while buying AC as videocon AC after sales service is too bad :( .

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort