எஜோனெ

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 02225621912
 09322101359, 09321341634
நிர்மல் லைஃபஸ்டைல், எல்.பி.எஸ். மர்க்‌, முலுண்ட்‌ வெஸ்ட்‌, மும்பயி - 400080, Maharashtra
இன் நிர்மல் லைஃபஸ்டைல்
View Map

சேவைகள்

Videocon: கலர் டெலிவிஜன்
Accessories: யெஸ்
Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Onkyo: ஹோம் ஸ்டைல் சீஸ்டம்ஸ்
Whirlpool: ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Hitachi: ரெஃபிரிஜரெடர்
Accessories & Parts: நோ
Usha Lexus: ஏயர் கூலர்
Used Laptops: நோ
Consumer Durables: யெஸ்
Black & Decker: ஆய்‌ரன்
Sales: யெஸ்
Products: பிலெஸ்டெஷன்
AC Types: ஸ்பிலிட் எ.சி.
Repairs & Services: நோ
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Electrolux: ரெஃபிரிஜரெடர்
Services: நோ
Sanyo: வாஷிங்க் மஷீன்
Brands: மிகிரோசோஃப்ட், சென்ஸெ, சனி
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன்
Brands: ஏயர்‌டெல் டி.டி.எச்., பிக் டி.வி. டி.டி.எச்., டிஷ் டி.வி., டாடா ஸ்கை
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Brands: கின்‌ஸ்டெர், கென்ட் ஆர்.ஓ., கென்ட் அல்டிரா, ஃபிலிப்ஸ், உஷா, ஜீரோ பி
Haier: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி.
Panasonic: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. ரெடியோ கேசெட் ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் ஆடியோ, ஐ.சி. மற்றும் கேசெட் ரிகோர்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மினி ஹை-ஃபி சிச்‌டம், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசீவர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் ஆடியோ, ஸிலிம் டி.வி.
Sony: ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கேசெட் பிலெயர், கோம்பேக்ட் ஃபிலேஷ், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டேபில் பிலெ ஸ்டெஷன், ரெடியோ, வாக்‌மேன் எம்.பி.3
Samsung: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், போர்டேபில் டி.வி. மற்றும் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ்
LG: கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டிஷ்‌வாஷர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர்
Brands: அகர், ஏபல்-ஐஃபோன், பிலாக்‌பெரி, ஃபிலை, ஏசடீஸி, எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, சேம்சங்க், சனி எரிக்சோன்
Brands: சென்ஸெ, டிரான்சென்ட், சென்‌டிஸ்க், பி.என்.வை., மேக்ஸ்‌டோர், சீகெட்
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், சீலிங்க் ஃபேன், காஃபீ மெகர், டிஜ்னி ஃபேன், இலெக்டிரிக் கெடில், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் மற்றும் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை மற்றும் ஸ்டீம், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், பெடெஸ்டல் ஃபேன், பிரெஷர் கூகர், டெபல் ஃபேன், டோஸ்டர்ஸ் பாப் அப்‌ மற்றும் செண்ட்‌விச், வால் ஃபேன், வெட் கிரைண்டர்
Morphy Richards: சாபர், காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், கெடில், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ஓ.டி.ஜி., செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டி மெகர், டோஸ்டர்
Prestige: சிம்னி, டிரை ஆய்‌ரன், கைஸ்‌ ஸ்டோவ்
Brands: அகர் , டெல் , எச்.பி. , லெனோவோ , சனி
Sansui: கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டரஸிலிம் டி.வி.
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர்
Inalsa: ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Products: டி.வி.டி. ரைடர், பென் டிரைவ், போர்டேபில் ஹார்ட் டிரைவ், எஸ்.டி. கார்ட், யூ.எஸ்.பி. டிரெவல் கிட்

Other Branches of EZONE

In K Star Mall
Chembur, Mumbai
Opposite Presedential Tower
Ghatkopar West, Mumbai
In Oberoi Mall
Goregaon East, Mumbai
In Metro Junction Mall
Kalyan, Mumbai
In Raghuleela Mall
Kandivali West, Mumbai
In Raghuleela Mall
Kandivali West, Mumbai
Kurla West, Mumbai
In Infinity Mall-2
Malad West, Mumbai
View All 17 Branches of EZONE

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் எஜோனெ வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Bhandup East Bhandup Mira Road Thane West