ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ரோவிங்க் மஷின்ஸ்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ஸ்டெபர்ஸ்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
3.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம்

தளவலகர்ஸ் ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
3.5
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பிரோகிராம்ஸ்,வெட் கென்,வெட் லோஸ்

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இந்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், ஜேஜ், சா சா சா, மெரெங்குயே

கிரெஸ் ஃபிடனெஸ் செண்டர்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கே.ஆர் புரம்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 8டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹிப் ஹாப், லேடின், பாலீவூட் ஃபிரீ ஸ்டைல்
5.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing பரதனத்யம்,கடகலி

தளவலகர்ஸ் ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஸ்டீம் ஷாவர், லோகெர், பர்சனல் டிரெனிங்க்

எஃப் சிசெல்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்டியோ,சைகிலிங்க்,வெட் லோஸ்,கென் வெட்

எனர்ஜி ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
5.0
Address of the listing வசந்த் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம், கிலாசிகல், பாலீவூட் டேன்ஸ்

மூவிங்க் பாடி

காற்றுள்ள வகுப்புகள்
1.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Aerobic Classes

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
3.5
Address of the listing தெவசந்திரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், சா சா சா, மெரெங்குயே

கோல்ட்ஸ் ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
3.5
Address of the listing ரிச்‌மண்ட் டௌன், பெங்களூர்
Services provided by the listing டிரிங்கிங்க் வாடர்
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing என்/எ

சிசெல்

உடற்பயிற்சி கூடம்
1.0
Address of the listing ரிச்‌மண்ட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம்
3.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா,ஜிவ்,மெரெங்குயே

தளவலகர்ஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
1.0
Address of the listing ஓல்ட்‌ மதிராஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines
4.0
Address of the listing Kammana Halli, Bangalore
Services provided by the listing Aerobic Classes
3.5
Address of the listing பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், வேல்ட்ஜ், ஃபோக்ஸ்டிரோட்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Aerobic classes for female Aerobic classes for girls Aerobic classes for ladies Aerobic classes for women Aerobic classes for male Aerobic classes for boys

மேலும் காண்க

Kick Boxing Classes உள்ள Bangalore Fitness and Personal Trainers உள்ள Bangalore Tai Chi Classes உள்ள Bangalore