ஹண்ட் லாஊஞ்ஜ்

பார் மற்றும் பப்
4.0
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing பெட், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., ஹூகாஹ், கவர்

ஏதெனா

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
3.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., கவர் சார்ஜ், எண்டிரி ஃபீ

சுதிர

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
4.0
Address of the listing குமாரா கரிபா, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்,நைட்‌கிலப்

வாயு ஸ்கை லாஊஞ்ஜ்

பார் மற்றும் பப்
4.0
Address of the listing பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., ஹூகாஹ், கவர்

ஐ-பார்

பார் மற்றும் பப்
3.5
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், பார்‌டெண்டர்,டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., ஃபிரீ
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், முகிலை

த் பிலூ பார்

பார் மற்றும் பப்
4.5
Address of the listing ரெஸ் கோர்ஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., ஃபீ

ஜ்யாஃபிரிஸ்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
2.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்,நைட்‌கிலப்

பெபல்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
4.0
Address of the listing சதாஷிவா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., கவர் சார்ஜ், வாலெட்

ஜீரோ ஜி

பார் மற்றும் பப்
3.0
Address of the listing ரெசிடென்ஸி ரோட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கவர்ட், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., கவர்

கேபினெட் பார்

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing கோல்ஃப் கோர்ஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், டேன்ஸ் ஃபிலோர், கவர்
Address of the listing ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், டேண்டூரி
4.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing Continental Restaurant,Pubs With DJ
2.0
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சில்டிரென்ஸ் பிலெ ஏரியா, யெஸ், யூரோபியன்

லாஊஞ்ஜ் 579

உணவகம்
4.0
Address of the listing எச்.பி.ஆர்.ஆர். லெயாஉட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, இன்டியன்‌, மல்டி-கூசிந்ய்

பியர் ரிபப்‌லிக்

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing சர்ச்‌ ஸ்டிரீட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing பெட், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., ஃபிரீ

ஓந்யிக்ஸ்

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், டான்ஸ் ஃபிலூர்,டி.ஜெ.,லைவ் பைண்ட், ஃபிரீ
Address of the listing ஹோசுர்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

பனானா பீச் பார்

பார் மற்றும் பப்
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபிரீ, டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., ஃபீ
4.0
Address of the listing பன்னெரகட்டா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

படைப்பாளி தகவல்கள்

Dance floor Electronic dance music Dj Live band Live music Discotheque with free entry

மேலும் காண்க

Bar & Pub உள்ள Bangalore