சனிரெ டாயெக்னாஸ்டிக் லெபோரெடரி

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

கந்வா டாயெக்னாஸ்டிக் சர்விசெஸ் பிரைவெட் லிமிடெட்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
1.0
Address of the listing ராஜாஜி நகர்‌ 4டி.எச். என் பிலாக்‌, என்IL
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

கிலமேக்ஸ் டாயெக்னாஸ்டிக்ஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
1.5
Address of the listing ந்யூ திப்பாசன்திர, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ

சுஹாஸ் டாயெக்னாஸ்டிக் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
2.5
Address of the listing ஹனுமந்த நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

வைடல் டாயெக்னாஸ்டிக் எண்ட் மல்டி-ஸ்பெஷில்டி கிலினிக்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
1.0
Address of the listing டோமிலூர் 2என்.டி. ஸ்டக், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ
3.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

டாக்டர். ஷாஹ்ஸ் டாயெக்னாஸ்டிக் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
3.5
Address of the listing மதிகெரெ, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ்

கிலமேக்ஸ் டாயெக்னாஸ்டிக்ஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
1.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

மெடிரோ லேப்ஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
3.0
Address of the listing ராஜாஜி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

மெட்‌பிலஸ் படிலப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing பன்னெரகட்டா, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ்

மெட்‌பிலஸ் படிலப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing குமாரசுவாமி லெயாஉட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

ராகவ் டாயெக்னாஸ்டிக் எண்ட் ரிசர்ச் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
1.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நோ

கிலமேக்ஸ் டாயெக்னாஸ்டிக்ஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
1.0
Address of the listing வ்யலிகாவல், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

சூபர் ரேலிகெயர் லெபோரெடரீஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing வசந்த் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நோ

என்.எம். மெடிகல் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

எல்பீத் மெடிகல் டாயெக்னாஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing கியீந்ஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

ராகவ் டாயெக்னாஸ்டிக் எண்ட் ரிசர்ச் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எஸ், நோ

ரேடோக்ஸ் சி.டி. ஸ்கேன் எண்ட் எம்.ஆர்.ஐ. செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing சமராஜபெட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

மிஸ் கிலினிக் டாயெக்னாஸ்டிக் ஸ்கேன் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ

சூபர் ரேலிகெயர் லெபோரெடரீஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ

படைப்பாளி தகவல்கள்

128 slice ct scan centres 2d sonography centres 3 telsa mri centres 32 channel mri scanning centres 3d multi slice ct scan centres 3d sonography centres

மேலும் காண்க

Pharmacy உள்ள Bangalore Medical Supplies & Equipment Dealers உள்ள Bangalore Doctor உள்ள Bangalore