ஃப்யூஜன் லாஊஞ்ஜ்

பார் மற்றும் பப்
3.5
Address of the listing பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டி.ஜெ., கவர், நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ்
Address of the listing கோரமங்கலா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், இன்டியன்‌, சீஃபூட்,கெரலா

தெற்கு பாயிண்ட் பப்

பார் மற்றும் பப்
4.0
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing பெட், டி.ஜெ., ஃபிரீ, நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ்

பனாஷ்

உணவகம்
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, நோர்த் இன்டியன்‌

டஃப் பப்

உணவகம்
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, இடாலியன்
Address of the listing கோரமங்கலா 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபிரீ, டி.ஜெ., ஃபீ
4.0
Address of the listing பனஷங்கரி 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபிரீ, பிற, நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, பிர்‌யானி
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, இன்டியன்‌, நன்-வெஜ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing ஹோசுர்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, ஃபிரெஞ்ச், இடாலியன்
Address of the listing ஜெ.சி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ்
Address of the listing கோரமங்கலா 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், சௌத் இன்டியன்‌

டேங்கோ

உணவகம்
Address of the listing ரிச்‌மண்ட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ, இன்டியன்‌
4.0
Address of the listing பன்னெரகட்டா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், காண்டினெண்டல்

ஆக்சீஜன் பப்

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., கவர்

கரெஸ்

உணவகம்
5.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, கோஸ்டல்
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், 1 இன்டியன்‌, மல்டி-கூசிந்ய்

பேபிரிகா

உணவகம்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Pubs with live band Pubs with dance floor Pubs with dj Pubs with hookah Hookah lounge Hookah bars

மேலும் காண்க

Nightclub உள்ள Bangalore